1.
Nguyễn NQ, Nguyễn DH, Lê TD. CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. vjrnm [Internet]. 31 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];(54):90-3. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/996