Quay trở lại chi tiết bài báo Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng Tải xuống Tải xuống PDF