Quay trở lại chi tiết bài báo Hiệu quả của sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số u tuyến vú Tải xuống Tải xuống PDF