Quay trở lại chi tiết bài báo Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp Tải xuống Tải xuống PDF