Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. Tải xuống Tải xuống PDF