Quay trở lại chi tiết bài báo Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF