Quay trở lại chi tiết bài báo GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT Tải xuống Tải xuống PDF