Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng Tải xuống Tải xuống PDF