Quay trở lại chi tiết bài báo Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng Tải xuống Tải xuống PDF