Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng

Phan Thị Lan Phương1,, Hoàng Gia Du2, Phạm Minh Thông3
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
2 Bệnh Viện Bạch Mai
3 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh Xquang của bệnh nhân trượt thân đốt sống thắt lưng – cùng trước phẫu thuật TLIF và đánh giá sự cải thiện mức độ trượt thân đốt sống sau phẫu thuật TLIF dựa trên Xquang, có đối chiếu lâm sàng. Phương pháp nghiên cứu: Tổng số 39 bệnh nhân được chẩn đoán trượt đốt sống thắt lưng-cùng được điều trị phẫu thuật tại khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022 được lấy vào nghiên cứu.


Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy Bệnh nhân trượt đốt sống thắt lưng gặp nhiều nhất ở vị trí L4-L5 chiếm 67,4%, sau đó là L3-L4 chiếm 22,5%, L5-S1 chiếm 13,1%. Tất cả 100% bệnh nhânh đều cải thiện về chiều cao khoảng gian đĩa đệm giữa các đốt sống. Không còn bệnh nào có biểu hiện dấu hiệu bậc thang. Dấu hiệu đau cách hồi cũng được cải thiện, 80 % bệnh nhân có thể đi lại với quãng đường dài hơn trước.


Kết luận: X-quang kiểm tra sau mổ cho thấy các bệnh nhân được nắn chỉnh trong mổ khá tốt, tất cả các bệnh nhân đều giảm mức độ trượt sau mổ.


Từ khóa: X-quang thường quy, trượt thân đốt sống thắt lưng cùng, phẫu thuật TLIF

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Norbert B and Max A, Spinal Disorders Fundamentals of Diagnosis and Treatment. 2008, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
2. Tenny S and Gillis CC, Spondylolisthesis, in StatPearls. 2021, StatPearls: Treasure Island.
3. Wang YXJ, Káplár Z, and Deng M at el, Lumbar degenerative spondylolisthesis epidemiology: A systematic review with a focus on gender-specific and age-specific prevalence. J Orthop Translat, 2016. 11: p. 39-52.
4. Layegh M and Hejazian E, Prevalence of Spondylolysis and Spondylolisthesis in Patients Afflicted with Chronic Back Pain in Babol City, Iran, during 2012 and 2013 %J Iranian Journal of Neurosurgery. Iran J Neurosurg, 2017. 3(1): p. 8-14.
5. Wiltse L.L, Newman P.H, and Macnab I, Classification of spondylolisis and spondylolisthesis. Clin Orthop Relat Res, 1976(117): p. 23-9.
6. Meyerding HW, Spondylolisthesis as an etiologic factor in backache. Journal of the American Medical Association, 1938. 111 (22): p. 1971-1976.
7. Đỗ Huy Hoàng, Nghiên cứu vai trò của chụp X-quang động trong đánh giá trượt đốt sống thắt lưng. 2011, Trường đại học Y Hà Nội: Hà Nội.
8. Nguyễn Vũ, Nghiên cứu điều trị trượt đốt sống thắt lưng bằng phương pháp cố định cột sống qua cuống kết hợp hàn xương liên thân đốt. 2016, Trường đại học Y Hà Nội: Hà Nội.
9. Herkowitz H.N, Spine update. Degenerative lumbar spondylolisthesis. Spine, 1995. 20(9): p. 1084 - 1090.
10. Lv et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2016) 17:341 DOI 10.1186/s12891-016-1193-6
11. Hoàng Gia Du, N.V.T., Vũ Xuân Phước và cộng sự,, Kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng L4-L5 bằng phẫu thuật lấy đĩa đệm, cố định cột sống và ghép xương liên thân đốt. Y học Việt Nam, 2018. 2(4): p. 30-35.
12. Herkowitz H.N and Kurz L.T, A prospective study comparing decompression with decompression and intertransverse process arthrodesis, in Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis. 1991. p. 802 - 808.
13. Kuang, L., et al., [Surgical treatment of lumbar spondylolisthesis by transforaminal lumbar interbody fusion]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2014. 94(29): p. 2293-6.