CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Phạm Minh Thông

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Mai Trọng Khoa - Phạm Ngọc Hoa - Hoàng Minh Lợi

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH
Nguyễn Quốc Dũng

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Vũ Đăng Lưu

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 

Bùi Văn Giang Hoàng Đình Anh
Lê Văn Phước Nguyễn Phước Bảo Quân 
Lê Ngọc Hà Phạm Cẩm Phương
Võ Tấn Đức Nguyễn Thị Thu Hoài
Nguyễn Trường Giang Lê Tuấn Linh
Lê Thanh Dũng Trần Phan Ninh
Nguyễn Thanh Thảo Huỳnh Quang Huy
Lê Thị Liễu Lương Quốc Chính

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Tráng Ngô Đắc Hồng Ân
Đàm Thuỷ Trang Đào Mạnh Phương
Nguyễn Minh Đức Phan Công Chiến


HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Trần Công Chí Nguyễn Kiều Loan
Hoàng Thị Thanh Huyền Nguyễn Nghĩa Hòa


TRỤ SỞ

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam
Địa chỉ: Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Hà Nội
Liên hệ: 024 3868 6977
Email: tapchidqyhhnvn@gmail.com