CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Phạm Minh Thông

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Mai Trọng Khoa - Phạm Ngọc Hoa - Hoàng Minh Lợi

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH
Nguyễn Quốc Dũng

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Vũ Đăng Lưu

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Nguyễn Duy Huề Phạm Cẩm Phương
Bùi Văn Giang Võ Tấn Đức
Lê Trọng Khoan Nguyễn Thị Thu Hoài
Hoàng Đình Anh Nguyễn Trường Giang
Lê Văn Phước Lê Tuấn Linh
Nguyễn Phước Bảo Quân Lê Thanh Dũng
Lê Ngọc Hà Trần Phan Ninh
Trần Đình Hà Nguyễn Thanh Thảo


BAN CỐ VẤN

Hoàng Đức Kiệt Nguyễn Đình Tuấn
Vũ Long Phan Sỹ An


BAN THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Tráng Ngô Đắc Hồng Ân
Đàm Thuỷ Trang Đào Mạnh Phương
Nguyễn Minh Đức Phan Công Chiến


BAN TRỊ SỰ

Trần Công Chí Nguyễn Thị Loan
Hoàng Thị Thanh Huyền Nguyễn Nghĩa Hòa


TRỤ SỞ

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam
Địa chỉ: Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Hà Nội
Liên hệ:
Email: tapchidqyhhnvn@gmail.com