RECOVERY PROGNOSIS OF ASPECTS IN PATIENTS WITH ACUTE ANTERIOR CIRCULATION CEREBRAL INFARCTION UNDERGOING MECHANICAL THROMBECTOMY

Nguyen Thanh Tam1,, Vu Dang Luu1, Tran Anh Tuan2, Le Hoang Kien2, Nguyen Quang Anh1, Nguyen Cong Tien2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm X quang, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Gattringer, T. et al. Predicting Early Mortality of Acute Ischemic Stroke. Stroke 50, 349–356 (2019).
2. Powers, W. J. et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 50, e344–e418 (2019).
3. Nogueira, R. G. et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N. Engl. J. Med. 378, 11–21 (2018). 4. Albers, G. W. et al. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. N. Engl. J. Med. 378, 708–718 (2018).
5. Nguyen, T. N. et al. Noncontrast Computed Tomography vs Computed Tomography Perfusion or Magnetic Resonance Imaging Selection in Late Presentation of Stroke With Large-Vessel Occlusion. JAMA Neurol. 79, 22–31 (2022).
6. Phạm Quang Thọ, Mai Duy Tôn, Trần Anh Tuấn, Đào Việt Phương. Đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính tưới máu và kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu nao cấp do tắc mạch lớn tuần hoàn não trước sau 6 giờ. Tạp Chí Học Việt Nam 58–63 (2019).
7. Tuấn T. A. Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não cấp sau 6 giờ bằng lấy huyết khối cơ học tại bệnh viện Bạch Mai: Tạp Chí Học Lâm Sàng 121, 25–9 (2021).
8. Natera-Villalba, E. et al. Mechanical thrombectomy beyond 6 hours in acute ischaemic stroke with large vessel occlusion in the carotid artery territory: experience at a tertiary hospital. Neurol. Engl. Ed. 38, 236–245 (2023).
9. Zaidat, O. O. et al. TREVO stent-retriever mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke secondary to large vessel occlusion registry. J. Neurointerventional Surg. 10, 516–524 (2018).
10. Anh, N. Q. et al. 4. Results of mechanical thrombectomy in acuted ischemic stroke patients due to large vessel occlusionsat Bach Mai Hospital: Sharing experiences from 227 cases. Tạp Chí Nghiên Cứu Học 154, 28–36 (2022).
11. Voleti, S. et al. Correlation of Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score With Computed Tomography Perfusion Core in Large Vessel Occlusion in Delayed Time Windows. Stroke 52, 498–504 (2021).
12. Demeestere, J. et al. ASPECTS versus CT perfusion to predict functional outcome after successful reperfusion in acute ischemic stroke. Stroke 49, 2361–2367 (2018).
13. Vu-Dang, L. et al. Endovascular Treatment for Acute Tandem Occlusion Stroke: Results from Case Series of 17 Patients. Ann. Indian Acad. Neurol. 23, 78–83 (2020).
14. Hằng T. T. M., Trung N. Q. & Thắng N. H. Kết quả điều trị can thiệp nội mạch lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trên bệnh nhân nhồi máu não cấp trong cửa sổ từ 6 đến 24 giờ. (2022).