NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH

Nguyễn Thanh Thuỷ1, Nguyễn Thị Ngọc Ánh1, Nguyễn Thị Tố Ngân1, Phạm Minh Thông1,
1 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của hạch cổ ác tính trên siêu âm và giá trị siêu âm trong chẩn đoán hạch cổ ác tính.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang tiến cứu, được thực hiện trên 85 bệnh nhân gồm hai nhóm: nhóm I gồm 63 bệnh nhân có hạch cổ nghi ngờ hạch ác tính trên siêu âm và nhóm II gồm 22 bệnh nhân có lâm sàng nghi ngờ hạch ác tính (siêu âm không nghi ngờ) được thực hiện siêu âm 2D, Dopper; sau đó được thực hiện chọc tế bào FNA và/ hoặc sinh thiết tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bạch Mai.
Kết quả: Trong số 85 bệnh nhân với 85 hạch được thực hiện, đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh có 56 hạch di căn, 4 hạch u lympho, 1 hạch u tương bào, 18 hạch viêm không đặc hiệu, 1 hạch viêm mủ và 5 hạch viêm u hạt do lao. Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác phương pháp siêu âm 2D kết hợp siêu âm Dopper lần lượt là 95,08%, 79,2 %, 92%, 86% và 90,6%.
Kết luận: Trong nghiên cứu này, siêu âm 2D kết hợp siêu âm Doppler màu có giá trị rất cao trong chẩn đoán hạch cổ ác tính. Việc thực hiện siêu âm đánh giá hạch cổ góp vai trò giảm thiểu nhu cầu chọc tế bào/ sinh thiết hạch cổ lành tính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ahuja, A., et al., Ultrasound of malignant cervical lymph nodes. Cancer Imaging, 2008. 8(1): p. 48.
2. Khanna, R., et al., Usefulness of ultrasonography for the evaluation of cervical lymphadenopathy. World journal of surgical oncology, 2011. 9(1): p. 29.
3. Ahuja, A., et al., A practical approach to ultrasound of cervical lymph nodes. The Journal of Laryngology & Otology, 1997. 111(3): p. 245-256.
4. Ellison, E., P. LaPuerta, and S.E. Martin, Supraclavicular masses: results of a series of 309 cases biopsied by fine needle aspiration. Head Neck, 1999. 21(3): p. 239-46.
5. Ahuja, A.T., et al., Ultrasound of malignant cervical lymph nodes. Cancer Imaging, 2008. 8(1): p. 48-56.
6. Ying, M., et al., Review of ultrasonography of malignant neck nodes: greyscale, Doppler, contrast enhancement and elastography. Cancer Imaging, 2014. 13(4): p. 658-69.
7. Ying, M., et al., Sonographic appearance and distribution of normal cervical lymph nodes in a Chinese population. J Ultrasound Med, 1996. 15(6): p. 431-6.
8. Chen-HanChou, Tsung-LinYang, and Cheng-PingWang, Ultrasonographic Features of Tuberculous Cervical Lymphadenitis. Journal of Medical Ultrasound, 2014. 22(3): p. 158-163.
9. MD, L.A., et al., Value of Ultrasound Elastography in the Differential Diagnosis of Cervical Lymph Nodes. Journal of Ultrasound in Medicine, 01 November 2016. 35(11): p. 2491-2499.
10. Ahuja, A.T., et al., Metastatic cervical nodes in papillary carcinoma of the thyroid: ultrasound and histological correlation. Clin Radiol, 1995. 50(4): p. 229-31.
11. SB Dangore*, S.D.a.R.B., Evaluation of the efficacy of colour Doppler ultrasound in diagnosis of cervical lymphadenopathy. Dentomaxillofacial Radiology, 2008. 37: p. 205-212.
12. Ying, M., et al., Power Doppler sonography of normal cervical lymph nodes. J Ultrasound Med, 2000. 19(8): p. 511-7.
13. Misra, D., et al., Diagnostic efficacy of color Doppler ultrasound in evaluation of cervical lymphadenopathy. Dental Research Journal, 2016 13(3): p. 217-214.
14. Baatenburg de Jong, R.J., et al., Metastatic neck disease. Palpation vs ultrasound examination. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1989. 115(6): p. 689-90.