NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH

Dương Hương Lan1, Nguyễn Thu Hương2, Nguyễn Công Tiến3, Phạm Minh Thông3,
1 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
2 Bệnh viện Vinmec
3 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị nang tuyến
vú lành tính.
Phương pháp: 62 nang vú lành tính có triệu chứng (thể tích trung bình của nang: 5.01 ± 4.2 ml) ở 59 nữ bệnh nhân (tuổi trung bình, 44.5 tuổi), được điều trị diệt nang bằng cồn tuyệt đối (99% ethanol) thông qua kim luồn 20-22G dưới hướng dẫn của siêu âm tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7/2019 đến tháng 2/2020. Hiệu quả điều trị được đánh giá bằng siêu âm tại thời điểm 1 tuần và 3-6 tháng sau điều trị.
Kết quả: Tỷ lệ thành công của kỹ thuật đạt 100%, không có bệnh nhân nào có biến chứng nặng như chảy máu, áp-xe sau thủ thuật. Các phản ứng nhẹ hay gặp như đau trong khi thực hiện thủ thuật 7 nang (11.2%), cảm giác nóng rát 17 nang (27.4%), cảm giác tức nhẹ 15 nang (24.2%), tất cả các phản ứng nhẹ đều hết sau khi thực thiện thủ thuật 5 phút. 26 nang (42%) không còn thấy hình ảnh trên siêu âm, 36 nang (58%) giảm trung bình 96.38% thể tích sau 1 tuần điều trị. Tại thời điểm kết thúc theo dõi 3-6 tháng, 61 nang (98.4%) giảm 100% thể tích và 1 nang (1.6%) giảm 88.6% thể tích, không có biến chứng nào trên tất cả các bệnh nhân.
Kết luận: Điều trị diệt nang vú bằng cồn tuyệt đối một thì dưới hướng dẫn của siêu âm là một trong những phương pháp điều trị diệt nang tuyến vú hiệu quả cao, an toàn, thủ thuật đơn giản, dễ thực hiện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Venta, L.A., et al., Management of complex breast cysts. American Journal of Roentgenology, 1999. 173(5): p. 1331-1336.
2. Álvarez-Fernández, D., et al., Injection of absolute alcohol into cysts cavities, after cyst aspiration, for treating and reducing the rate of recurrence of benign breast cysts. Gynecological Surgery, 2010. 7(3): p. 285- 288.
3. Gomes, C., et al., Sclerosis of gross cysts of the breast: a three-year study. Eur J Gynaecol Oncol, 2002. 23(3): p. 191-4.
4. Cho, Y.S., et al., Sonographically guided ethanol sclerotherapy for benign thyroid cysts: results in 22 patients. AJR Am J Roentgenol, 2000. 174(1): p. 213-6.
5. Larssen, T.B., et al., Single-session alcohol sclerotherapy in symptomatic benign hepatic cysts. Long-term results. Acta Radiol, 1999. 40(6): p. 636-8.
6. Ozgen, A., Effectiveness of single-session ultrasound-guided percutaneous ethanol sclerotherapy in simple breast cysts. Diagn Interv Radiol, 2016. 22(3): p. 220-3.
7. Sung, J.Y., et al., Symptomatic nonfunctioning parathyroid cysts: role of simple aspiration and ethanol ablation. Eur J Radiol, 2013. 82(2): p. 316-20.
8. Duyên, Nguyễn., Đánh giá kết quả bước đầu điều trị tổn thương nang lành tính tuyến giáp bằng phương pháp tiêm cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của siêu âm. 2017.
9. Nguyen-Thu, H., et al., Early prediction of triple negative breast cancer response to cisplatin treatment using diffusion-weighted MRI and (18)F-FDG-PET. Breast Cancer, 2018. 25(3): p. 334-342.
10. Rinaldi, P., et al., Cystic breast lesions: sonographic findings and clinical management. J Ultrasound Med, 2010. 29(11): p. 1617-26.
11. Yang, C.F., et al., Single-session prolonged alcohol-retention sclerotherapy for large hepatic cysts. AJR Am J Roentgenol, 2006. 187(4): p. 940-3.
12. Larssen, T.B., et al., Single-session alcohol sclerotherapy of symptomatic liver cysts using 10-20 min of ethanol exposure: no recurrence at 2-16 years of follow-up. Abdom Radiol (NY), 2016. 41(9): p. 1776-81.