NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ

Nguyen Yen1,, Lê Văn Khảng2, Nguyễn Thị Thu Thảo3, Nguyễn Thị Khơi3, Đoàn Thị Kiều Oánh3, Vũ Đăng Lưu2
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Hà Nội
3 Trung tâm Điện quang – Bệnh viện Bạch Mai

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Đốt sóng cao tần trong mổ là một phương pháp tiếp cận mới điều trị triệt căn bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiều khối ở các thùy khác nhau. Vốn các bệnh nhân không còn chỉ định điều trị triệt căn nay được phẫu thuật cắt khối u ở một thùy và đốt sóng cao tần các khối u còn lại ngay trong mổ.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu thực hiện từ năm 2020 đến 2022, 09 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có ít nhất 2 khối u ở các thùy khác nhau, được đốt sóng cao tần trong mổ và theo dõi trong vòng 3 tháng đầu sau điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.


Kết quả: Tất cả 09 bệnh nhân với tổng số 28 khối u, số khối u từ 02 đến 06 khối, mỗi bệnh nhân đều được phẫu thuật cắt 01 khối u kích thước lớn và đốt sóng cao tần trong mổ các khối u còn lại. Tất cả các bệnh nhân đều đáp ứng hoàn toàn theo tiêu chuẩn mRECIST, không có bệnh nhân nào xuất hiện nốt mới, tái phát sau điều trị hay tử vong trong vòng 3 tháng đầu.


Kết luận: Đốt sóng cao tần trong mổ là phương pháp tiếp cận mới và hiệu quả, giúp mở rộng thêm chỉ định điều trị triệt căn cho các bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nhiều khối.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Globocan 2020. Accessed September 8, 2022.
2. Belghiti J, Kianmanesh R. Surgical treatment of hepatocellular carcinoma. HPB (Oxford). 2005;7(1):42-49. doi:10.1080/13651820410024067
3. Cheung TT, Ng KK, Chok KS, et al. Combined resection and radiofrequency ablation for multifocal hepatocellular carcinoma: Prognosis and outcomes. World J Gastroenterol. 2010;16(24):3056-3062. doi:10.3748/wjg.v16. i24.3056
4. Lee JY, Kim YH, Roh YH, et al. Intraoperative radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma in 112 patients with cirrhosis: a surgeon’s view. Ann Surg Treat Res. 2016;90(3):147-156. doi:10.4174/astr.2016.90.3.147
5. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan 2020.
6. Lencioni R. Modified RECIST (mRECIST) Assessment for Hepatocellular Carcinoma. SEMINARS IN LIVER DISEASE. 2010;30(1):9.
7. Mittal S, Kramer JR, Omino R, et al. Role of Age and Race in the Risk of Hepatocellular Carcinoma in Veterans With Hepatitis B Virus Infection. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018;16(2):252-259. doi:10.1016/j.cgh.2017.08.042
8. Đặng Trung Thành. Nghiên cứu giá trị cận lâm sàng trong tiên lượng và theo dõi hiệu quả điều trị ung thư gan nút mạch hóa chất kết hợp đốt sóng cao tần.
9. Heimbach JK, Kulik LM, Finn RS, et al. AASLD guidelines for the treatment of hepatocellular carcinoma: Heimbach et al. Hepatology. 2018;67(1):358-380. doi:10.1002/hep.29086