ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM BẰNG TIÊM OZONE ĐĨA ĐỆM QUA DA VÀ PHONG BẾ RỄ BẰNG OZONE KẾT HỢP CORTICOID DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH

Đinh Trung Thành1,, Đỗ Đình Tùng1, Phạm Hồng Đức1, Lê Minh Trường2
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả ban đầu của tiêm Ozone đĩa đệm qua da và phong bế rễ bằng Ozone kết hợp corticoid dưới hướng dẫn của CLVT trong giảm đau CSTL do TVĐĐ.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 100 BN đau CSTL hoặc đau thần kinh toạ đã được chẩn đoán phình hoặc thoát vị đĩa đệm mức độ nhẹ/ trung bình trên cộng hưởng từ tương ứng với các triệu chứng lâm sàng. Các BN được tiêm Ozone trong đĩa đệm và phong bế rễ bằng Ozone kết hợp corticoid dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính. Hiệu quả giảm đau về lâm sàng và hình ảnh CHT được đánh giá ở thời điểm 3 tháng và 6 tháng sau can thiệp.


Kết quả: Hiệu quả giảm đau và cải thiện triệu chứng lâm sàng có ý nghĩa thống kê ở thời điểm trước và sau can thiệp 3 tháng, 6 tháng với điểm VAS giảm trung bình 4,7 điểm và điểm ODI giảm 14 điểm. Tỷ lệ thành công kỹ thuật của thủ thuật là 100% và không có trường hợp nào gặp tai biến, biến chứng.


Kết luận: Tiêm Ozone đĩa đệm là phương pháp dễ thực hiện, chi phí không cao, thời gian điều trị ngắn, hiệu quả điều trị tốt, ít tai biến và tác dụng phụ.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bejia, I., et al., Factors predicting outcomes of mechanical sciatica: a review of 1092 cases. Joint Bone Spine, 2004. 71 (6): p. 567-71.
2. Nguyen, V.C., Nghiên cứu tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng của phương pháp tiêm ngoài màng cứng kỹ thuật hai kim. Tạp chí y - dược học quân sự, 2015(2): p. 49-57.
3. Steppan, J., et al., A metaanalysis of the effectiveness and safety of Ozone treatments for herniated lumbar discs. J Vasc Interv Radiol, 2010. 21 (4): p. 534-48.
4. Bocci, V., et al., The usefulness of Ozone treatment in spinal pain. Drug Des Devel Ther, 2015. 9: p. 2677-85.
5. Gallucci M, Limbucci N, Zugaro L, et al. Sciatica: treatment with intradiscal and intraforaminal injections of steroid and oxygen-Ozone versus steroid only. Radiology. 2007;242(3):907-913.
6. Muto, M., et al., Rational approach, technique and selection criteria treating lumbar disk herniations by oxygenOzone therapy. Interv Neuroradiol, 2016. 22 (6): p. 736-740.
7. Leon Fernandez, O.S., et al., Ozone oxidative post-conditioning reduces oxidative protein damage in patients with disc hernia. Neurol Res, 2012. 34 (1): p. 59-67.
8. Gallucci, M., et al., Sciatica: treatment with intradiscal and intraforaminal injections of steroid and oxygen-Ozone versus steroid only. Radiology, 2007. 242 (3): p. 907-13.
9. Magalhaes, F.N., et al., Ozone therapy as a treatment for low back pain secondary to herniated disc: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Physician, 2012. 15 (2): p. E115-29. 10. Oder, B., et al., CT-guided Ozone/steroid therapy for the treatment of degenerative spinal disease--effect of age, gender, disc pathology and multi-segmental changes. Neuroradiology, 2008. 50 (9): p. 777-85.
11. Valat, J.P., et al., Epidural corticosteroid injections for sciatica: a randomised, double blind, controlled clinical trial. Ann Rheum Dis, 2003. 62 (7): p. 639-43.
12. Andreula, C.F., et al., Minimally invasive oxygen-Ozone therapy for lumbar disk herniation. AJNR Am J Neuroradiol, 2003. 24 (5): p. 996-1000. 13. Lehnert, T., et al., Analysis of disk volume before and after CT-guided intradiscal and periganglionic Ozone-oxygen injection for the treatment of lumbar disk herniation. J Vasc Interv Radiol, 2012. 23 (11): p. 1430-6.
14. Perri, M., et al., MRI DWI/ADC signal predicts shrinkage of lumbar disc herniation after O2-O3 discolysis. Neuroradiol J, 2015. 28 (2): p. 198-204. 15. Migliorini, F., et al., Ozone injection therapy for intervertebral disc herniation. Br Med Bull, 2020. 136 (1): p. 88-106.
16. Rimeika G, Saba L, et al., Metanalysis on the effectiveness of low back pain treatment with oxygen-ozone mixture: Comparison between image-guided and non-image-guided injection techniques. Eur J Radiol Open. 2021 Dec 6;8:100389.
17. Bonetti M, Fontana A, Cotticelli B, Volta GD, Guindani M, Leonardi M. Intraforaminal O(2)-O(3) versus periradicular steroidal infiltrations in lower back pain: randomized controlled study. AJNR Am J Neuroradiol. May 2005;26(5):996-1000.
18. Toman, H., et al., Severe headache following Ozone therapy: Pneumocephalus. Agri, 2017. 29 (3): p. 132-136.
19. Andres-Cano, P., et al., Cervical Spondylodiscitis After Oxygen-Ozone Therapy for Treatment of a Cervical Disc Herniation: a Case Report and Review of the Literature. HSS J, 2016. 12 (3): p. 278-283.
20. Gazzeri, R., et al., Fulminating septicemia secondary to oxygen-Ozone therapy for lumbar disc herniation: case report. Spine (Phila Pa 1976), 2007. 32 (3): p. E121-3.