Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ Tải xuống Tải xuống PDF