DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.2023

Ngày xuất bản: 30/05/2023

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE
Vũ Trọng Huy, Phạm Minh Thông, Lê Văn Khảng, Trịnh Hà Châu
pdf Trích dẫn
Trang: 4-12
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH
Vũ Quang Tiệp, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Tâm Long, Tăng Thị Minh Thu
pdf Trích dẫn
Trang: 13-19
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN
Bùi Trung Nghĩa, Nguyễn Duy Huề
pdf Trích dẫn
Trang: 20-25
GIÁ TRỊ KẾT HỢP CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI SÓNG BIẾN DẠNG VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ
Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Phước Bảo Quân
pdf Trích dẫn
Trang: 26-32
NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 640 LÁT CẮT VÀ CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG
Trần Như Tú, Lê Thị Hồng Vũ, Nguyễn Hữu Xuân
pdf Trích dẫn
Trang: 33-45
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
Hoàng Đức Thăng, Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Thị Bích Ngọc
pdf Trích dẫn
Trang: 46-53
KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH
Lâm Thanh Ngọc, Dương Thị Phương Thảo, Phạm Thái Hưng
pdf Trích dẫn
Trang: 54-61
THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
Bùi Thị Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Thức, Đỗ Võ Công Nguyên, Lê Bá Hồng Phong
pdf Trích dẫn
Trang: 62-69

Diễn đàn

SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG
Nguyễn Việt Hằng, La Vân Trường
pdf Trích dẫn
Trang: 70-77
UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN
Nguyễn Thành Nam, Nguiyễn Thị Thủy, Trần Bùi Khoa, Nguyễn Văn Sơn, Lê Xuân Chính
pdf Trích dẫn
Trang: 78-83
TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP
Tống Dịu Hường, Nguyễn Lê Thảo Trâm, Nguyễn Ngọc Vũ
pdf Trích dẫn
Trang: 84-87
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY
Ngô Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị thu Hà, Trần Đức huy, Trịnh Hà Châu, Lê Văn Khảng
pdf Trích dẫn
Trang: 88-92
BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM
Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Dũng
pdf Trích dẫn
Trang: 93-97