ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH

Đinh Gia Khánh1,
1 

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật tiêm ngoài màng cứng qua đường lỗ liên hợp dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính để điều trị đau cột sống thắt lưng


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 80 bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng được chẩn đoán bằng MRI tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu


Kết quả: Vị trí phong bế rễ L4 11,3%, L5 70 %, S1 18,7%. Điểm VAS trước can thiệp, sau can thiệp 1 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 3 tháng lần lượt là 6,48 ± 1,46; 3,21 ± 1,53; 2,74 ± 1,37; 2,55 ± 1,44; 3,35 ± 1,39. Điểm ODI trước can thiệp, sau can thiệp 1 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 3 tháng lần lượt là 59,26 ± 12,18; 35,68 ± 7,97; 33,63 ± 6,14; 30,18 ± 6,01; 31,15 ± 6,46. Khác biệt có ý nghĩa thống kê


Kết luận: Tiêm ngoài màng cứng qua lỗ liên hợp là phương pháp điều trị đau có hiệu quả và tăng khả năng hoạt động cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

##plugins.themes.vojs.article.details##