DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.2022

Ngày xuất bản: 24/06/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH
Đinh Gia Khánh
PDF Trích dẫn
Trang: 4-10
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ.
Mai Huy Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 11-20
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH
Nguyễn Xuân Hiền, Hoàng Đức Thăng, Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Khánh, Nguyễn Thị Bích Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 21-33
AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA)
Huỳnh Quang Khánh
PDF Trích dẫn
Trang: 34-42
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO LỚN BẰNG KỸ THUẬT SOLUMBRA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 43-49
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG
Nguyen Ngoc Cuong, Lê Tuấn Linh, Đoàn Tiến Lưu
PDF Trích dẫn
Trang: 50-56
Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh
TS.BS. Cung Văn Công
PDF Trích dẫn
Trang: 57-64
Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo
Nguyễn Xuân Hiền, Lê Văn Khánh, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Nguyên Tài, Nguyễn Hoàng Thịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 65-70
CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
Nguyễn Phước Bảo Quân, Nguyễn Quang Trọng, Nguyễn Đắc Hồng Ân
PDF Trích dẫn
Trang: 71-82