ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH

Nguyễn Xuân Hiền1,, Hoàng Đức Thăng2, Nguyễn Duy Trinh3, Lê Văn Khánh3, Nguyễn Thị Bích Ngọc3
1 
2 BS cao học khóa 25 ĐH Y Hà Nội
3 Bệnh viện Bạch Mai

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt có bí tiểu cấp bằng phương pháp can thiệp nút mạch.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu thực nghiệm không đối chứng ở những bệnh nhân vào viện vì bí tiểu cấp được chẩn đoán Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (TSLTTTL) tại trung tâm Điên quang, bệnh viện Bạch Mai từ 07/2017 đến 07/2018. Thu thập số liệu bằng bộ câu hỏi, khám lâm sàng, siêu âm, Chụp Cộng hưởng từ (CHT) trước và sau can thiệp.


Kết quả: Bệnh nhân được rút sonde tiểu sau trung bình 12-16 ngày. Chỉ số IPSS giảm trung bình sau 3 tháng là 17,308 điểm (63,02%). Chỉ số Qol cải trung bình sau 3 tháng là 3,923 điểm (73,19%). Chỉ số lưu lượng dòng tiểu cao nhất Qmax trung bình sau 3 tháng đạt 11,46 ml/s. Chỉ số lượng nước tiểu tồn dư PVR trung bình sau 3 tháng là 55,85ml. Chỉ số PSA trong huyết thanh giảm trung bình 3 tháng là 12,98ng/ml (79,98%). Thể tích TTL trên siêu âm giảm trung bình sau 3 tháng là 22,538cm3(29,97%). Thể tích TTL trên cộng hưởng từ giảm trung bình sau 3 tháng là 26,154cm3 (31,75%).


Kết luận: Điều trị TSLTTTL có bí tiểu cấp bằng nút động mạch TTL là một phương pháp hiệu quả và an toàn, là một lựa chọn cho bệnh nhân, cần được áp dụng rộng rãi ở các trung tâm có đủ điều kiện cơ sở vật chất và con người.

##plugins.themes.vojs.article.details##