Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh

TS.BS. Cung Văn Công 1,
1 

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sarcoma là một thuật ngữ chung để chỉ một loại ung thư được tìm thấy trong các tế bào mô liên kết (những tế bào của trung mô). Có nhiều loại Sarcoma vì các tế bào mô liên kết có mặt ở khắp nơi trong cơ thể (xương, sụn, mạch máu ...), song loại ung thư này được chia thành 2 nhóm chính là Sarcoma xương và Sarcoma mô mềm. Sarcoma cơ vân (rhabdomyosarcoma - RMS) thuộc nhóm sarcoma mô mềm ở cơ vân, ác tính, thường gặp và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở trẻ em. Sarcoma cơ vân thể hốc (Alveolar rhabdomyosarcoma - ARMS) là một dưới type của RMS, cực kỳ hiếm gặp ở người lớn. Chúng tôi giới thiệu ca bệnh ARMS ở trẻ em, nguyên phát ở vùng cơ mông có di căn phổi, được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh và hoá mô miễn dịch. Dữ liệu báo cáo và tài liệu tổng quan sẽ giúp các bác sỹ có được phương cách tiếp cận chẩn đoán tốt hơn khi gặp ca bệnh tương tự.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ricker CA, Woods AD, Simonson W, et al. Refractory alveolar rhabdomyosarcoma in an 11-year-old male. Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2021 Feb 19;7(1):a005983. doi: 10.1101/mcs.a005983. Print 2021 Feb.PMID: 33436392
2. He W, Jin Y, Zhou X, et al. Alveolar rhabdomyosarcoma of the vulva in an adult: a case report and literature review. J Int Med Res. 2020 Mar;48(3):300060520905438. doi: 10.1177/0300060520905438.PMID: 32223663
3. Tordecilla C J, Mosso Ch C, Franco S C, et al. Primary alveolar rhabdomyosarcoma of bone. Andes Pediatr. 2021 Jun;92(3):440-445. doi: 10.32641/andespediatr.v92i3.2613.PMID: 34479252
4. Dziuba I, Kurzawa P, Dopierała M, et al. Rhabdomyosarcoma in children - current pathologic and molecular classification. Pol J Pathol. 2018;69(1):20-32. doi: 10.5114/pjp.2018.75333.PMID: 29895123
5. Kumar A, Pothula V. Parameningeal alveolar rhabdomyosarcoma in a child.
BMJ Case Rep. 2021 Jul 15;14(7):e243267. doi: 10.1136/bcr-2021-243267.PMID: 34266827
6. Vanella DS, Marengo A, Blando J, Villa A. Alveolar rhabdomyosarcoma with cardiac metastasis in a pediatric patient. Arch Argent Pediatr. 2021 Aug;119(4):e349-e352. doi: 10.5546/aap.2021.e349.PMID: 34309316
7. Lu H, Qin J, Wang Z. Pleural Alveolar Rhabdomyosarcoma.
Clin Lab. 2017 Oct 1;63(10):1745-1748. doi: 10.7754/Clin.Lab.2017.170529.PMID: 29035460
8. Motoda N, Nakamura Y, Kuroki M, et al. Exfoliation of Alveolar Rhabdomyosarcoma Cells in the Ascites of a 50-Year-Old Woman: Diagnostic Challenges and Literature Review. J Nippon Med Sch. 2019 Sep 3;86(4):236-241. doi: 10.1272/jnms.JNMS.2018_86-404. Epub 2019 Apr 26.PMID: 31061253
9. Straccia P, Martini M, Pierconti F. Pericardial metastasis from alveolar rhabdomyosarcoma: A case report.
Diagn Cytopathol. 2021 Aug;49(8):E297-E300. doi: 10.1002/dc.24717. Epub 2021 Feb 9.PMID: 33560576
10. Taseer R, Ahmed TT. Embryonal Rhabdomyosarcoma Presenting as Lung Metastasis in an Adult: An Uncommon Presentation.
Cureus. 2021 Feb 24;13(2):e13545. doi: 10.7759/cureus.13545.PMID: 33786248
11. Noda T, Todani T, Watanabe Y, Uemura S, Urushihara N, Morotomi Y, Sasaki K. Alveolar rhabdomyosarcoma of the lung in a child.
J Pediatr Surg. 1995 Nov;30(11):1607-8. doi: 10.1016/0022-3468(95)90169-8.PMID: 8583337
12. Kebudi R, Ayan I, Görgün O, et al. Brain metastasis in pediatric extracranial solid tumors: survey and literature review. J Neurooncol. 2005 Jan;71(1):43-8. doi: 10.1007/s11060-004-4840-y.PMID: 15719274
13. Dong Y, Zhang X, Wang S, et al. 18F-FDG PET/CT is useful in initial staging, restaging for pediatric rhabdomyosarcoma. Nucl Med Mol Imaging. 2017 Dec;61(4):438-446. doi: 10.23736/S1824-4785.17.02792-3. Epub 2015 May 21.PMID: 25996974
14. Ricard F, Cimarelli S, Deshayes E, et al. Additional Benefit of F-18 FDG PET/CT in the staging and follow-up of pediatric rhabdomyosarcoma. Clin Nucl Med. 2011 Aug;36(8):672-7. doi: 10.1097/RLU.0b013e318217ae2e.PMID: 21716019
15. Yu J, Liu D, Sun X, et al. CDX2 inhibits the proliferation and tumor formation of colon cancer cells by suppressing Wnt/β-catenin signaling via transactivation of GSK-3β and Axin2 expression. Cell Death Dis. 2019 Jan 10;10(1):26. doi: 10.1038/s41419-018-1263-9.PMID: 30631044
16. Polivanova TV, Kasparov EV, Vshivkov VA, et al. Biomarkers CDX2, CK20, CK7 in Schoolchildren with Gastritis in the Realization of Familial Predisposition of Stomach Cancer. Bull Exp Biol Med. 2021 Dec;172(2):187-190. doi: 10.1007/s10517-021-05360-8. Epub 2021 Dec 2.PMID: 34853972
17. Veena VS, Saritha VN, George PS, et al. Immunoexpression of TTF1 and p63. Differentiates Lung Adenocarcinomas in Sputum Samples. J Cytol. 2021 Jul-Sep;38(3):151-157. doi: 10.4103/JOC.JOC_252_16. Epub 2021 Aug 23.PMID: 34703092