CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Nguyễn Phước Bảo Quân1, Nguyễn Quang Trọng1, Nguyễn Đắc Hồng Ân
1 Chi hội siêu âm Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

TÓM TẮT
Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) là một vấn đề sức khỏe ở nam giới được quan tâm trong những năm trở lại đây khi mà có nhiều phát kiến mới từ phương tiện chẩn đoán cho đến các phương tiện điều trị ra đời giúp cải thiện tiên lượng bệnh, đặc biệt là ở các nước Âu-Mỹ nơi mà tần suất mắc bệnh là rất cao. Theo thống kê GlobeCan 2020 thì số ca mắc mới UTTTL là 1.414.259 ca và số ca
tử vong do UTTTL là 375.304 ca , tử vong do UTTTL được xếp là loại tử vong đứng hàng thứ hai sau ung thư phổi ở nam giới. Bên cạnh bộ 3 truyền thống (khám trực tràng, xét nghiệm PSA và Siêu âm ngã trực tràng) thì ngày nay các phương tiện ghi hình mới nổi lên như siêu âm đàn hồi, cộng hưởng từ đa thông số không những đã hỗ trợ bác sĩ lâm sàng chẩn đoán chính xác hơn các ổ ung thư ở giai đoạn còn rất sớm mà còn giúp dẫn đường sinh thiết lấy mẫu làm giải phẫu bệnh-mở ra khuynh hướng sinh thiết hướng đích , qua đó giảm tỷ lệ sinh thiết lại và giảm biến chứng có thể có với kỹ thuật sinh thiết hệ thống như lâu nay.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. The Global Cancer Observatory - March, 2021.
2. Rebecca Arora et al. Heterogeneity of Gleason Grade in MultifocalAdenocarcinoma of the Prostate
3. Lars holmberg & olof akre. Screening for prostate cancer: Defining critical issues . Acta Oncologica, 2011;
4. Meelan bul & fritz h. schr ö der. Screening for prostate cancer – The controversy continues, but can it be resolved?
Acta Oncologica, 2011
5. Djavan B,et al. Optimal predictors of prostate cancer on repeat prostate biopsy: a prospective study of 1,051 men.
J Urol . 2000 Apr
6. Ants Toi et al. Chapter 10: The Prostate. Dignostic Ultrasound.
7. Marc A Dall’Era 1, Peter C Albertsen et al. Active surveillance for prostate cancer: a systematic review of the literature. Eur Urol, 2012 Dec
8. Stijn W. T. P. J. Heijmink. State-of-the-art uroradiologic imaging in the diagnosis of prostate cancer . Acta Oncologica, 2011
9. Jean-Michel Correas et al.Prostate Cancer: Diagnostic Performance of Real-time Shear-Wave Elastography. Radiology 2015
10. Jonathan OPHIR et al. Elastography: Imaging the Elastic Properties of Soft Tissues with Ultrasound. J Med Ultrasonics 2002
11. Man zhang , et al. Quantitative characterization of viscoelastic properties of human prostate correlated with
histology. Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 34, No. 7, pp. 1033–1042, 2008
12. Richard G. Barr et al. WFUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography: part 5. Prostate. Ultrasound in Medicine and Biology Volume 43, Number 1, 2017.
13. D. Junker, 1 T. De Zordo,et l. Real-Time Elastography of the Prostate. BioMed Research International Volume 2014.
14. Brock M., et al .Multiparametric Ultrasound of the Prostate: Adding Contrast Enhanced Ultrasound to Real-Time
Elastography to Detect Histopathologically Confirmed Cancer. The Journal of Urology , Volume 189, Issue 1.
15. Leo Pallwein, Michael Mitterberger, et al. Comparison of sonoelastography guided biopsy with systematic biopsy:
impact on prostate cancer detection .Urogenital, 2007.
16. Wang R. et al. Transrectal real-time elastography-guided transperineal prostate biopsy as an improved tool for
prostate cancer diagnosis. Int J Clin Exp Med 2015;
17. Barr RG, Memo R, Schaub CR. Shear wave ultrasound elastography of the prostate: Initial results. Ultrasound Q
2012;28:13–20
18. Jean-Michel Correas, et al. Prostate Cancer: Diagnostic Performance of Real-time Shear-Wave Elastography. Radiology 2014.
19. Sungmin Woo , et al. Shear Wave Elastography for Detection of Prostate Cancer: A Preliminary Study. Korean J
Radiol 2014.
20. Boehm K, Salomon G, Beyer B, et al. . Shear wave elastography for localization of prostate cancer lesions and
assessment of elasticity thresholds: Implications for targeted biopsies and active surveillance protocols. J Urol 2015b; 193:794–800.
21. Van Hove A, Savoie PH, Maurin C,et al. Comparison of image-guided targeted biopsies versus systematic
randomized biopsies in the detection of prostate cancer: A systematic literature review of well-designed studies. World J Urol 2014;32:847–858.
22. Tsutsumi M, Miyagawa T, et al. The impact of real-time tissue elasticity imaging (elastography) on the detection of
prostate cancer: Clinicopathological analysis. Int J Clin Oncol 2007;12:250–255.
23. Miyagawa T, Tsutsumi M, Matsumura ,et al. Real-time elastography for the diagnosis of prostate cancer: Evaluation
of elastographic moving images. Jpn J Clin Oncol 2009;39:394–398.