ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC

Hoàng Đăng Tuấn1,, Phạm Hồng Đức2, Đinh Trung Thành3
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
3 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng 3.0 Tesla của u nguyên bào võng mạc


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện ở những bệnh nhân đã được chẩn đoán và theo dõi điều trị UNBVM tại bệnh viện Mắt trung ương và chụp CHT 3T tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022.


Kết quả nghiên cứu: 50 bệnh nhân trong nghiên cứu có độ tuổi trung bình là 21,2 tháng, tuổi của nhóm bệnh một mắt cao hơn nhóm bệnh hai mắt. CHT là phương pháp tốt để phát hiện các khối UNBVM, kích thước đo theo chiều lớn nhất 13,8 ± 4,2 mm, phân bố khối u chủ yếu trên võng mạc ở hậu cực- xích đạo. Hình ảnh khối u trên CHT so với tín hiệu của dịch kính, hầu hết là tăng tín hiệu trên T1W (92,6%), giảm trên T2W (98,8%), tăng  trên FLAIR (100%), hạn chế khuếch tán trên DWI (100%) và sau tiêm có ngấm thuốc. Dấu hiệu Canxi hóa là đặc trưng cho UNBVM tuy nhiên trên CHT khả năng phát hiện Canxi hóa là hạn chế. Tuy hạn chế phát hiện canxi hóa nhưng khả năng tốt trong đánh giá xâm lấn như phát hiện xâm lấn hắc mạc (15,6%), xâm lấn củng mạc (3,1%), xâm lấn thị thần kinh (31,3%). Các dấu hiệu tiên lượng nặng như bong võng mạc (34,4%), chảy máu dịch kính (26,6%)

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kivela T. The epidemiological challenge of the most frequent eye cancer: retinoblastoma, an issue of birth and death. Br J Ophthalmol. 2009;93(9):1129-1131.
2. Shifa JZ, Gezmu AM. Presenting signs of retinoblastoma at a tertiary level teaching hospital in Ethiopia. Pan Afr Med J. 2017;28.
3. Zomor HE, Nour R, Alieldin A, et al. Clinical presentation of intraocular retinoblastoma; 5-year hospital-based registry in Egypt. J Egypt Natl Cancer Inst. 2015;27(4):195-203.
4. Chung SE, Sa HS, Koo HH, Yoo KH, Sung KW, Ham DI. Clinical manifestations and treatment of retinoblastoma in Korea. Br J Ophthalmol. 2008;92(9):1180-1184.
5. Nguyễn Xuân Tịnh (1993). Góp phần nhận định bệnh ung thư võng mạc hiện nay. Luận văn bác sĩ nội trú.
6. Gupta R, Vemuganti GK, Reddy VAP, Honavar SG. Histopathologic Risk Factors in Retinoblastoma in India. Arch Pathol Lab Med. 2009;133(8):1210-1214.
7. Đỗ Như Hơn (2012). Mắt trẻ em. Nhãn khoa, Vol. 2. Nhà xuất bản y học, 436 – 611.
8. Lemke AJ, Kazi I, Mergner U, et al. Retinoblastoma—MR appearance using a surface coil in comparison with histopathological results. Eur Radiol. 2007;17(1):49-60.
9. Kucharczyk W, Henkelman RM. Visibility of calcium on MR and CT: can MR show calcium that CT cannot? AJNR Am J Neuroradiol. 1994;15(6):1145-1148.