THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN

Bùi Thị Thanh Tâm1, Nguyễn Xuân Thức1, Đỗ Võ Công Nguyên1, Lê Bá Hồng Phong2
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh-BV Thống Nhất
2 Khoa Chẩn đoán hình ảnh-BV Nguyễn Tri Phương

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thoát vị nội sau mổ cắt đoạn dạ dày là bệnh lý hiếm gặp, khó chẩn đoán do các triệu chứng không điển hình, tuy nhiên đây là một bệnh lý cấp cứu ngoại khoa cần được chẩn đoán sớm. Hiện nay, cắt lớp vi tính (CT) là phương tiện hình ảnh ưu thế nhất giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý này.


Trường hợp: Chúng tôi mô tả 2 trường hợp biến chứng thoát vị nội sau mổ cắt đoạn dạ dày nhập viện Thống Nhất- TP Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân được chụp CT trước mổ và chẩn đoán xác định sau mổ là thoát vị nội, bao gồm thoát vị Peterson và thoát vị JJ qua lỗ khuyết mạc treo ruột non.


Kết quả: Hình ảnh dấu dòng xoáy ở mạc treo kết hợp hình ảnh tắc ruột non có độ nhạy và chính xác cao trong chẩn đoán thoát vị nội sau mổ cắt dạ dày. Hình ảnh “bánh sandwich” một quai ruột chui vào nằm giữa đại tràng ngang và quai nối dạ dàyhỗng tràng là dấu hiệu gợi ý thoát vị Peterson. Hình ảnh lỗ thoát vị nằm sát miệng nối hỗng tràng-hỗng tràng và miệng nối bị đẩy lệch sang phải là dấu hiệu gợi ý thoát vị J-J qua lỗ mạc treo.


Kết luận: CT là phương tiện hình ảnh hữu ích có thể giúp chẩn đoán chính xác biến chứng thoát vị nội sau mổ cắt đoạn dạ dày

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Baba et al. (2015). Peterson hernia after open gastrectomy with Roux-en-Y reconstruction: a report of two cases and literature. SpringerPlus, 4:753.
2. Hwan Kim, Y. E. (2018). Peterson’s Hernia after Subtotal Gastrectomy with Billroth II Gastrojejunostomy for Gastric Cancer: A Specific CT Finding. J Korean Soc Radiol , 79(2): 88-91.
3. Jo Larkin, F. C. (2011). Internal hernia following total gastrectomy with Roux-en-Y reconstruction. Ann R Coll Surg Engl, 93:71-73.
4. Kyoung Won Kim, B. I. (2002). Postoperative Anatomic and Pathologic Findings at CT Following Gastrectomy. Radiographics, 323-326.
5. Mark E. Lockhart, F. N. (2007). Internal Hernia after Gastric Bypass: Sensitivity and Specificity of seven CT Signs with Surgical Correlation and Controls. AJR, 188(3): 745-750.
6. Sheafor, D. H. (2018). Imaging of posoperative internal hernias. Applied Radiology, 12-18