TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP

Tống Dịu Hường1, Nguyễn Lê Thảo Trâm1, Nguyễn Ngọc Vũ2
1 Khoa CĐHA, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Dị vật khí phế quản là một trường hợp hiếm gặp nhưng có khả năng đe dọa tính mạng thậm chí ở người lớn. Các triệu chứng thường bao gồm nghẹt thở, ho, khó thở. Chụp X quang ngực và chụp cắt lớp vi tính có thể cung cấp thông tin về vị trí và đặc điểm của dị vật, giúp hỗ trợ chẩn đoán. Nội soi phế quản hiện vẫn là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán và xử trí khi hít phải dị vật. Việc tự tống xuất dị vật ra khỏi phế quản một cách tự nhiên là điều hy hữu và khá hiếm gặp. Chúng tôi trình bày một trường hợp bệnh nhân nam 61 tuổi tự tống xuất dị vật đinh nhọn từ phế quản phải

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. J. Lluna, "Recommendations for the prevention of foreign body aspiration," AnPediatr(Barc)., vol. 86, no. 1, pp. 50.e1-50.e6, 2017.
2. C. E. Skoulakis, "Bronchoscopy for foreign body removal in children. A review and analysis of 210 cases, "International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol. 53, no. 2, pp. 143-148, 2000.
3. P. Poudyal, "Natural expulsion of a sharp iron nail: Right main bronchus to the alimentary tract: A case report, "Clin Case Rep., vol. 9, p. e04221, 2021.
4. J. C. Hewlett, "Foreign body aspiration in adult airways: therapeutic approach," Journal of Thoracic Disease, vol. 9, no. 9, pp. 3398-3409, 2017.
5. A. A. Jaiswal, "Spontaneous Expulsion of Foreign Body (Seewing Machine Needle) From Right Middle Lobe Bronchus - A Rare Case Report," J Clin Diagn Res., vol. 8, no. 8, p. KD01–KD02, 2014.
6. I. S. Gupta, "Foreign bodies in the air passages: Spontaneous expulsion," Indian Journal of Otolaryngology, vol. 19, p. 173–176, 1967.
7. V. D. Ryndin, "2 cases of spontaneous expulsion of aspirated needles from the lungs",Grudn Khir., vol. 6, pp. 90-1, 1986.
8. M. A. Hadi, "Spontaneous expulsion of intrabronchial metallic foreign body: a case report.," J Family Community Med., vol. 4, no. 2, pp. 77-9, 1997.