ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131

Lê Mạnh Trường1,, Lê Ngọc Thụy1, Lê Xuân Ngọc1
1 Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hoạt độ phóng xạ và xác định thời gian cách ly bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau khi bệnh nhân uống liều điều trị I-131.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 215 bệnh nhân ung thư tuyến giáp, với các liều điều trị I-131 là 50 mCi, 100 mCi và 150 mCi. Đo hoạt độ phóng xạ của các bệnh nhân ở các thời điểm khác nhau; so sánh kết quả đo với các quy định, khuyến cáo để xác định thời gian cách ly.


Kết quả: Sau 24 giờ, bệnh nhân điều trị liều 50 mCi có thể xuất viện; sau 48 giờ bệnh nhân điều trị liều 100 mCi có thể xuất viện; liều điều trị cao nhất 150 mCi, có thể xuất viện sau 72 giờ.


Kết luận: Mỗi mức liều điều trị có các yêu cầu về thời gian đào thải phóng xạ và ra viện khác nhau. Sau khi xuất viện, tùy theo hoạt độ phóng xạ còn lại mà bệnh nhân xác định khoảng thời gian hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Quang Trường (2013), Nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và các mức liều 131I hủy mô giáp, Thư viện Quốc gia.
2. Nguyễn Thị The, Phan Sỹ An, Phạm Văn Thảo (2006), Đánh giá hoạt độ phóng xạ trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị bằng I-131, Đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bạch Mai.
3. Phạm Văn Kiệm (2002), Ung thư tuyến giáp – dịch tễ học – chẩn đoán – điều trị, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT - BKHCN – BYT, Bộ Khoa học – Công nghệ.
5. Hardy, K.J., Walker,B.R., Lindsay,R.S., Kennedy,R.L., Seen,J.R., Pad Field p.l. (1995), Thyroid cancer management, Clin-Endocrinol-Oxf. 42(6) p. 651–655.
6. Radiation Protection Series Publication No. 14.2 (2008), Safety Guide for Radiation Protection in Nuclear Medicine, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency.
7. IAEA-PRSM-6 (1996), Manual on Therapeutic uses of Iodine-131, International Atomic Energy Agency, Rev.1.