CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Nguyễn Nhật Quang1,, Nguyễn Duy Hùng2, Lê Thanh Dũng3
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y Hà Nội.
3 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh nhân nam 59 tuổi, vào viện vì triệu chứng đau nửa mặt bên trái. Bệnh khởi phát cách đây 5 năm. Trên phim chụp cộng hưởng từ sọ não với chuỗi xung T2W 3D và tiêm thuốc cho thấy hình ảnh cấu trúc bất thường phát triển tĩnh mạch (DVA - Developmental venous anomaly) vị trí cuống tiểu não trái giãn lớn dẫn lưu về xoang đá trên, chèn ép vào đoạn đi ra rễ (REZ- Root exit zone) dây thần kinh. Bệnh nhân được phẫu thuật vi giải ép thần kinh mạch máu (MVD- Microvascular decompression), sau phẫu thuật hiện bệnh nhân gần như không còn triệu chứng, không cần phải dùng thêm thuốc giảm đau. Chúng tôi khuyến cáo chụp cộng hưởng từ thường quy kết hợp chuỗi xung T2W 3D, TOF 3D, T1W 3D sau tiêm Gadolium để phát hiện các nguyên nhân xung đột thần kinh mạch máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zakrzewska JM, McMillan R. Trigeminal neuralgia: the diagnosis and management of this excruciating and poorly understood facial pain. Postgrad Med J. 2011;87(1028):410-416. doi:10.1136/pgmj.2009.080473
2. Svedung Wettervik T, Snel D, Kristiansson P, Ericson H, Abu Hamdeh S. Incidence of trigeminal neuralgia: A population-based study in Central Sweden. European Journal of Pain. n/a(n/a). doi:10.1002/ejp.2081
3. Bùi Huy M. Nghiên cứu ứng dụng vi phẫu thuật giải ép thần kinh trong điều trị đau dây V. Thesis. 2016. Accessed May 13, 2023. http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2227
4. Korinth MC, Moller-Hartmann W, Gilsbach JM. Microvascular decompression of a developmental venous anomaly in the cerebellopontine angle causing trigeminal neuralgia. Br J Neurosurg. 2002;16(1):52-55. doi:10.1080/02688690120114228
5. Matsushima T, Huynh-Le P, Miyazono M. Trigeminal neuralgia caused by venous compression. Neurosurgery. 2004;55(2):334-337; discussion 338-339. doi:10.1227/01.neu.0000129552.87291.87
6. Küker W, Mull M, Thron A. Developmental venous anomalies of the posterior fossa with transpontine drainage: report of 3 cases. Eur Radiol. 1997;7(6):913-917. doi:10.1007/s003300050227
7. Lasjaunias P, Burrows P, Planet C. Developmental venous anomalies (DVA): the so-called venous angioma. Neurosurg Rev. 1986;9(3):233-242. doi:10.1007/BF01743138
8. Acioly MA, Simões EL, Parise M, Telles C, Nigri F. Developmental venous anomaly causing trigeminal neuralgia. Arq Neuropsiquiatr. 2010;68(5):822-825. doi:10.1590/s0004-282x2010000500031
9. Hermier M. Imaging of hemifacial spasm. Neurochirurgie. 2018;64(2):117-123. doi:10.1016/j.neuchi.2018.01.005