CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG

Ngoc Cuong Nguyen1, Lê Tuấn Linh2, Đoàn Tiến Lưu3
1 s:0:"";
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Tràn dưỡng chấp màng phổi là tình trạng xuất hiện dịch dưỡng chấp trong khoang màng phổi. Có hai bệnh cảnh của tràn dưỡng chấp màng phổi là gặp phải sau phẫu thuật, chấn thương và tràn dưỡng chấp màng phổi tự phát. Nếu trường hợp tràn dưỡng chấp màng phổi sau phẫu thuật/chấn thương chẩn đoán xác định và điều trị can thiệp hiện nay tỷ lệ khỏi rất cao bởi hình thái tổn thương thường là rách ống ngực hoặc nhánh bên của ống ngực thì tràn dưỡng chấp màng phổi tự phát lại rất khó xác định vị trí tổn thương và điều trị là hết sức khó khăn. Những hiểu biết về giải phẫu của tuần hoàn dưỡng chấp hiện nay cho phép chẩn đoán và điều trị thành công ở một số bệnh nhân nhưng tỷ lệ này vẫn còn hạn chế. Bài viết này tổng quan về các nguyên nhân gây tràn dưỡng chấp màng phổi và chiến lược tiếp cận chẩn đoán, điều trị một bệnh nhân rò dưỡng chấp màng phổi tự phát từ can thiệp đến phẫu thuật hoặc gây dính màng phổi.

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo