BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

Nguyễn Ngọc Tuấn Anh1, Nguyễn Quốc Dũng2
1 Bệnh viện K cơ sở 2
2 Trường Đại học Y Hà Nội

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của siêu âm được chỉ định với khối tổn thương phổi hoặc trung thất nằm ở ngoại vi tiếp giáp với bề mặt thành ngực – màng phổi và các tổn thương tại màng phổi. Trong một số ít trường hợp, việc sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm không hề dễ: Chúng tôi xin trình bày 1 ca bệnh mà khối u ở phía trước xương vai

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Zamzam, Mohamed A et al (2020). Role of ultrasound-guided transthoracic biopsy versus computed tomography-guided biopsy in the diagnosis of peripheral intrathoracic lesions.The Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis 69(1):p 183-188, Jan–Mar 2020.
2. Manhire A, Charig M, Clelland C, et al (2003). Guidelines for radiologically guided lung biopsyThorax 2003;58:920-936.
3. Chandrasekhar A.J., Reynes C.J., Churchill R.J et al (1976). Ultrasonically guided percutaneous biopsy of peripheral pulmonary masses. Chest 1976; 70:627-630.
4. Hongxia Zhang, Yang G et al (2020). Ultrasound-guided percutaneous needle biopsy skill for peripheral lung lesions and complications prevention.J Thorac Dis. 2020 Jul; 12(7): 3697–3705.
5. Norio Yamamoto., Tetsuya Watanabe., Kazuhiro Yamada et al (2019). Efficacy and safety of ultrasound (US) guided percutaneous needle biopsy for peripheral lung or pleural lesion: comparison with computed tomography (CT) guided needle biopsy.J Thorac Dis . 2019 Mar;11(3):936-943.
6. Ida Skovgaard C., Paul Frost C et al (2019).Transthoracic ultrasound-guided biopsy in the hands of chest physicians – a stepwise approach. Eur Clin Respir J. 2019;6(1):1579632. Published 2019 Feb 14. doi:10.1080/20 018525.2019.1579632.
7. Jongmin Park., Byunggeon Park et al (2021).Ultrasound-Guided percutaneous needle biopsy for small pleural lesions: Diagnostic yield and impact of CT and ultrasound characteristics.AJR Am J Roentgenol. 2021 Sep;217(3):699-706.
8. Mirek Mychajlowycz., Abdullah Alabousi., Oleg Mironov (2021). Ultrasound- Versus CT-Guided subpleural lung and pleural Biopsy: an analysis of wait times, Procedure time, safety, and diagnostic adequacy. Can Assoc Radiol J . 2021 Nov;72(4):883-889.