DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.46.2022

Ngày xuất bản: 15/06/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

Kết quả điều trị đốt u tuyến giáp lành tính bằng vi sóng
Dương Văn Quân, Trần Trọng Đông
PDF Trích dẫn
Trang: 4-10
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ BẰNG VI SÓNG TẠI ĐƠN VỊ TUYẾN VÚ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Huỳnh Quang Khánh, Nguyen Thành Phát
PDF Trích dẫn
Trang: 11-18
Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán và phân loại mô bệnh học của ung thư vú
Đặng Thị Hồng Giang, Lưu Hồng Nhung, Nguyễn Công Tiến, Nguyễn Thị Tố Ngân, Lại Thu Hương, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 19-25
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG NGỰC Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TỬ VONG TẠI PHÒNG CẤP CỨU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Nguyễn Hoàng Lâm, Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 26-31
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ VỚI TỔN THƯƠNG NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ
PGS.TS. Hoàng Minh Lợi, Nguyễn Trần Ngọc Trinh, Phùng Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 32-45
Can thiệp xuôi dòng qua da nút búi giãn tĩnh mạch dạ dày vỡ: Báo cáo ca lâm sàng
Trần Bùi Khoa, Lê Quang Hòa, Nguyễn Thành Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 46-51
SINH THIẾT QUA DA ĐƯỜNG NỘI MẠCH KẾT HỢP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
Trần Quý Tường, Nguyễn Xuân Thức, Đỗ Võ Công Nguyên, Phạm Hoàng Thiên Phương, Đỗ Kim Quế
PDF Trích dẫn
Trang: 52-58
NỐT ĐƠN ĐỘC BÁN ĐẶC ÁC TÍNH PHỔI - TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH
TS.BS. Cung Văn Công
PDF Trích dẫn
Trang: 59-66