DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.43.2021

Ngày xuất bản: 10/01/2022

Nghiên cứu khoa học

GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP
Hách Nguyễn Văn , Mùi Nguyễn Văn, Lan Hương Nguyễn Thị , Công Nguyễn Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 4-11
MÔ TẢ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHÂN NÓNG TUYẾN GIÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN
My Lê Thị , Thông Phạm Minh , Lưu Vũ Đăng
PDF Trích dẫn
Trang: 12-18
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUY TRÌNH CHỤP 18FDG PET/CT CHO BỆNH NHÂN LAO PHỔI
Nguyễn Nguyễn Hải , Lưu Nguyễn Kim, Đàn Ngô Văn , Điệp Ngô Vĩnh , Bằng Nguyễn Duy, Thông Mai Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 19-24
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO T
Tấn Ngô Văn , Cảnh Nguyễn Xuân
PDF Trích dẫn
Trang: 25-32
VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ XƯƠNG THÁI DƯƠNG TRONG CHỈ ĐỊNH CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ
Chung Lê Duy, Thành Cao Minh , Đức Phạm Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 33-38
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA X-QUANG CẮT LỚP TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ Ở BỆNH NHÂN CÓ VÚ ĐẶC HOẶC BẤT XỨNG KHU TRÚ
Thu Hà Nguyễn Thị , Nhung Lưu Hồng , Hương Lại Thu, Thông Phạm Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 39-46
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ MẠCH MÁU THẬN CỦA NGƯỜI CHO THẬN SỐNG TRƯỚC PHẪU THUẬT GHÉP THẬN
Thùy Trang Đào Thị , Phước Lê Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 47-52
ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI CAD-RADS TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN TÍNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY
Cường Phan Xuân , Thông Phạm Minh , Việt Nguyễn Khôi , Cường Phạm Mạnh , Khảng Lê Văn , Vân Hoa Hoàng Thị , Liên Lê Thùy , Ngọc Phùng Bảo
PDF Trích dẫn
Trang: 53-62
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NÚT MẠCH HÓA CHẤT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Ở BỆNH NHÂN DƯỚI 40 TUỔI
Toàn Nguyễn Đình , Thông Phạm Minh , Châu Trịnh Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 63-70
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH UNG THƯ DẠ DÀY TRÊN MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY
Kiên Trần Trung , Dũng Nguyễn Quốc , Thiện Dương Quốc
PDF Trích dẫn
Trang: 71-78
BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP SPECT/CT HẠCH GÁC TRONG UNG THƯ VÚ
Đức Nguyễn Quang , Xuyên Phạm Văn , Thuấn Lê Công , Kiên Nguyễn Viết , Chiến Nguyễn Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 79-82