DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.38.2020

Ngày xuất bản: 15/06/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN ĐỘ GIÃN ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY
BS Trần Bùi Khoa, TS. Nguyễn Ngọc Tráng, TS Nguyễn Khôi Việt, GS.TS Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 4-10
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ TUYẾN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR
BS Nguyễn Việt Dũng, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 11-16
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN HÓA CHẤT QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH
Hoàng Thị Kim Khuyên, Vũ Đăng Lưu, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Tất Thiện, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 17-22
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA CÁC SỐ ĐO ĐẬM ĐỘ TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN ADENOMA TUYẾN THƯỢNG THẬN
Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Mai Thùy, Phan Công Chiến, Võ Tấn Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 23-29
KHẢO SÁT HÌNH THÁI MẠCH MÁU GAN VÀ CÁC BIẾN THỂ GIẢI PHẪU BẰNG HÌNH CHỤP X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
Nguyễn Thị Thanh Thiên, Phạm Đăng Diệu, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Cao Trọng Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 30-37
ỨNG DỤNG X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC MẠCH MÁU GAN VỚI CÁC YẾU TỐ TUỔI, GIỚI TÍNH VÀ DẠNG GIẢI PHẪU
Nguyễn Thị Thanh Thiên, Phạm Đăng Diệu, Phạm Ngọc Hoa, Võ Tấn Đức, Cao Trọng Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 38-46
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CỦA UNG THƯ TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Hồng Hải, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 47-51
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG LOẠI BỎ CÁC TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH BẰNG SINH THIẾT VÚ CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Phương Anh, Lê Nguyệt Minh, Phạm Minh Thông, Vũ Đăng Lưu
PDF Trích dẫn
Trang: 52-57
NGHIÊN CỨU ĐẮC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U NHẦY MŨI XOANG
Nguyễn Thị Nhân, Lê Văn Khảng, Nguyễn Quang Anh, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 58-62
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ
Đoàn Thị Huệ, Vũ Đăng Lưu, Nguyễn Thu Hương, Lưu Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Minh, Lại Thị Thu Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 63-68

Diễn đàn

CỘNG HƯỞNG TỪ ĐÀN HỒI GAN: NGUYÊN LÝ, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 69-74