DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.36.2019

Ngày xuất bản: 08/07/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ TIM NGẤM THUỐC MUỘN TRONG TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THẤT TRÁI SAU TÁI TƯỚI MÁU CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
Bs Nguyễn Khôi Việt, Gs Phạm Minh Thông, Bs Nguyễn Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 4-12
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA U NHÚ ĐẢO NGƯỢC MŨI XOANG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH
Bs Đào Hải Long, Gs Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 13-18
CAN THIỆP NGƯỢC DÒNG QUA SHUNT VỊ THẬN (PARTO) TRONG ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN
Bs Trịnh Hà Châu, Bs Vũ Đăng Lưu, Gs Phạm Minh Thông, Bs Ngô Lê Lâm
PDF Trích dẫn
Trang: 19-26
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NÃO ĐÃ VỠ Ở TRẺ EM BẰNG NÚT MẠCH VỚI ONYX
Bs Lê Đình Công, Bs Vũ Đăng Lưu, Bs Trần Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 27-34
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRUNG HẠN SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH
Bs Lê Minh Nguyệt, Bs Cao Thị Hồng Yến, Bs Vũ Đăng Lưu, Bs Nguyễn Xuân Hiền, Gs Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 35-41
HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NHÂN NÓNG TUYẾN GIÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN
Bs Lê Thị My , Gs Phạm Minh Thông, Bs Vũ Đăng Lưu
PDF Trích dẫn
Trang: 42-48
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN NHÂN LÀNH TÍNH TUYẾN GIÁP CÓ TRIỆU CHỨNG
Bs Nguyễn Tố Ngân, Bs Vũ Đăng Lưu, Gs Phạm Minh Thông, Bs Ngô Lê Lâm
PDF Trích dẫn
Trang: 49-55
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NÚT MẠCH HÓA DẦU KẾT HỢP TRUYỀN CISPLATIN TRONG UNG THƯ GAN CÓ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH CỬA
Bs Đỗ Đăng Tân, Bs Trịnh Hà Châu, Bs Vũ Đăng Lưu, Gs Phạm Minh Thông, Bs Ngô Lê Lâm
PDF Trích dẫn
Trang: 56-61
KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH ĐỐT SỐNG NGỰC QUA DA Ở NHỮNG BỆNH NHÂN XẸP CẤP THÂN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG
Bs Nguyễn Thị Khơi, Bs Pham Mạnh Cường, Bs Vũ Đăng Lưu, Gs Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 62-67
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIÊM XƠ DỊ DẠNG TĨNH MẠCH DƯỚI HƯỚNG DẪN DSA
Bs Mai Thị Quỳnh, Gs Phạm Minh Thông, Bs Vũ Đăng Lưu, Bs Lê Minh Nguyệt
PDF Trích dẫn
Trang: 68-75