DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.48.2022

Ngày xuất bản: 30/09/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU GIÁ TRỊ CỦA INTERIM PET/CT SAU 2 CHU KỲ ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT ABVD CỦA BỆNH NHÂN U LYMPHO HODGKIN.
Nguyễn Quang Toàn, Phạm Lâm Sơn, Nguyễn Hữu Thường, Phạm Văn Thái, Đỗ Huyền Nga
PDF Trích dẫn
Trang: 4-11
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG CHỤP CLVT 256 DÃY
Đào Hải Nam, Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Đức Hiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 12-16
ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRIỆT ĐỐT RUNG NHĨ QUA ỐNG THÔNG
Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Xuân Khái, Võ Như Quỳnh, Trần Công Hoan
PDF Trích dẫn
Trang: 17-23
GIÁ TRỊ DỰ BÁO TỬ VONG CỦA ĐỘ NẶNG TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X-QUANG TẠI THỜI ĐIỂM NHẬP VIỆN Ở BỆNH NHÂN COVID-19.
Hoàng Thị triều Nghi, Trần Đức Tuấn, Trần Hải Đăng, Đặng Mạnh Cường, Tôn Nữ Trà My, Trịnh Lê Hồng Minh, Lê Hữu Hạnh Nhi, Lê Thị Nga My, Trần Công Trình, Nguyễn Thị Thanh Liên, Phan Ngọc Thanh, Vũ Viết Tương, Lê Đông Nhật Nam, Đinh Xuân Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 24-33
NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA MEDLATEC
Trần Văn Thụ, Nguyễn Thạch Thảo, Nguyễn Bá Phong, Triệu Quang Tĩnh, Lương Văn Phong, Đào Danh Vĩnh, Nguyễn Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 34-43
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM NỘI SOI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN
Lê Đặng Thành Công, Hoàng Đình Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 44-50
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ NÉN TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH NÁCH ÁC TÍNH
Lê Thị Nhiễu, Bs Trần Anh Tuấn, Lưu Hồng Nhung, Lại Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Thảo, Vũ Đăng Lưu
PDF Trích dẫn
Trang: 51-58
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở TRẺ SƠ SINH ĐỦ THÁNG CÓ BỆNH LÝ NÃO DO THIẾU MÁU CỤC BỘ/THIẾU OXY
Lê Thị Kim Ngọc, Nguyễn ĐÌnh Phương, Lê Minh Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 59-69
ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 18F-FLUORINE-FLUOROTHYMYDINE TRÊN CHUỘT THÍ NGHIỆM GÂY KHỐI U
Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Khắc Thất, Nguyễn Minh Thu, Phạm Đăng Tùng, Nguyễn Quốc Thắng
PDF Trích dẫn
Trang: 70-75
GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG PHÂN BIỆT U MÀNG NÃO ĐIỂN HÌNH VÀ KHÔNG ĐIỂN HÌNH
lê Thị Bích Vân, Nguyễn Hoàng Lâm, Hồ Xuân Tuấn, Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 76-80