DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.37.2020

Ngày xuất bản: 15/06/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG CƠ TIM TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
TS Nguyễn Khôi Việt, PGS.TS Vũ Đăng Lưu, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 4-12
VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ NGẤM THUỐC MUỘN TRONG DỰ BÁO KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TIM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ĐƯỢC CAN THIỆP TÁI THÔNG ĐỘNG MẠCH VÀNH THÌ ĐẦU
TS Nguyễn Khôi Việt, PGS.TS Vũ Đăng Lưu, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 13-21
VAI TRÒ CỦA CHUỖI XUNG 3D TOF MRA TRONG ĐÁNH GIÁ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ
BS Võ Phương Trúc, BS Phan Công Chiến, BS Trần Quốc Tuấn, BS Trịnh Minh Tùng, BS Bùi Thị Song Hạnh, BS Trần Quang Vĩnh, BS Huỳnh Lê Phương, BS Võ Minh Tuấn, Dr Võ Tấn Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 22-31
VAI TRÒ CỦA MRA CÓ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG HỌC VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI THỜI GIAN CAO TRONG ĐÁNH GIÁ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ
BS Võ Phương Trúc, BS Phan Công Chiến, BS Trần Quốc Tuấn, BS Trịnh Minh Tùng, BS Bùi Thị Song Hạnh, BS Trần Quang Vĩnh, BS Huỳnh Lê Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 32-39
NGHIÊN CỨU SO SÁNH SIÊU ÂM ĐÀN HỒI STRAIN ELASTOGRAPHY (SE) SO VỚI SHEARWAVE ELASTOGRAPHY (SWE) TRONG BỆNH LÝ U VÚ NỮ TẠI MEDIC TPHCM 2019
BS Jasmine Thanh Xuân, BS Phan Thanh Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 40-51
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DỊ VẬT TIÊU HÓA TRÊN Ở TRẺ EM ĐƯỢC CAN THIỆP LẤY DỊ VẬT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 BÁO CÁO LOẠT CA
BS Đỗ Thanh Thủy, BS Lê Thị Uyên Phương, BS Nguyễn Bùi Thùy Diễm, BS Vũ Thị Hoa Đào, BS Nguyễn Hữu Chí
PDF Trích dẫn
Trang: 52-58
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG Ở BỆNH NHÂN XUẤT TINH MÁU
BS Sử Thị Mỹ Hà, BS Nguyễn Duy Huề, BS Nguyễn Thị Kim Khuyên, BS Hoàng Thị Ngọc Thạch
PDF Trích dẫn
Trang: 59-66
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ CƯỜNG TUYẾN CẬN GIÁP NGUYÊN PHÁT: NHÂN 26 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI HỆ THỐNG Y KHOA MEDIC TPHCM VÀ CẦN THƠ
BS Hồ Chí Trung, BS Nguyễn Văn Công
PDF Trích dẫn
Trang: 67-72
SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT: ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU QUA 101 TRƯỜNG HỢP
BS Nguyễn Minh Thiền, BS Nguyễn Minh Thiền, BS Phạm Thế Anh, BS Phan Thanh Hải, BS Nguyễn Tuấn Vinh
PDF Trích dẫn
Trang: 73-78
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM XOẮN TINH HOÀN CHU SINH BÁO CÁO LOẠT CA VÀ HỒI CỨU Y VĂN
BS Nguyễn Hữu Chí, BS Huỳnh Nhất Hạnh Nhân, BS Hoàng Phương Thùy, BS Nguyễn Thị Thu Hiền, BS Huỳnh Kim Huyên
PDF Trích dẫn
Trang: 79-84
BỆNH CASTLEMAN VÙNG BỤNG Ở TRẺ EM, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM - BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ HỒI CỨU Y VĂN
BS Nguyễn Hữu Chí, BS Huỳnh Nhất Hạnh Nhân, BS Võ Hà Nhật Thúy, BS Nguyễn Thị Thu Hiền, BS Đinh Việt Hưng
PDF Trích dẫn
Trang: 85-89
SIÊU ÂM PHÁT HIỆN GIÃN THỰC QUẢN TRONG CO THẮT TÂM VỊ BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP
BS Lê Thanh Toàn, BS Ngô Thùy Trâm, BS Nguyễn Hà Giang, BS Trần Anh Tuấn, BS Lâm Tiến, BS Nguyễn Văn Mười
PDF Trích dẫn
Trang: 90-95