DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.33.2019

Ngày xuất bản: 08/07/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CHT CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T CỦA UNG THƯ BÀNG QUANG
Nguyễn Quang Toàn, Vũ Đăng Lưu, Bùi Văn Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 4-11
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP CỦA PHÂN ĐỘ EU - TIRADS 2017
Nguyễn Thị Thu Thảo, Ngô Lê Lâm, Vũ Đăng Lưu
PDF Trích dẫn
Trang: 12-18
ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO VỠ SAU CHẤN THƯƠNG BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Lê Văn Phước, Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Lê Văn Khoa, Nguyễn Văn Tiến Bảo
PDF Trích dẫn
Trang: 19-24
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG
Phạm Đăng Tú, Võ Tấn Đức, Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 25-30
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG VÀ HỆ ĐỘNG MẠCH GAN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
Cao Trọng Văn, Võ Tấn Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 31-40
GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U SAO BÀO
Trần Thị Phương, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Duy Huề
PDF Trích dẫn
Trang: 51-56
ĐẶC ĐIỂM CẮT LỚP VI TÍNH UNG THƯ PHỔI TRƯỚC ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ TYROSIN KINASE VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THEO TIÊU CHUẨN RECIST 1.1
Trần Lê Sơn, Bùi Văn Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 57-62
ỨNG DỤNG LÂM SÀNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TƯƠNG PHẢN PHA (PC-MRI) TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘNG HỌC DÒNG CHẢY DỊCH NÃO TỦY
Cao Thiên Tượng, Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 63-67
CHỤP CT HAI MỨC NĂNG LƯỢNG: NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 68-71
U THẬN TRONG BỆNH CẢNH PHAKOMATOSIS, NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
Trịnh Thị Thu Hiền, Bùi Văn Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 72-75
NHÂN MỘT VÀI TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN VÔI HÓA BẰNG CHỌC HÚT VÔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM
Vương Thu Hà, Đặng Thị Bích Nguyệt, Lê Tuấn Linh, Bùi Văn Lệnh
PDF Trích dẫn
Trang: 76-83