DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.41.2020

Ngày xuất bản: 15/06/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ NGOÀI VÙNG XOANG HANG BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH CÓ SỬ DỤNG BÓNG CHẸN BẢO VỆ
BS Nguyễn Tất Thiện, Bs Vũ Đăng Lưu, GS Phạm Minh Thông, Bs Trần Anh Tuấn, Bs Lê Hoàng Kiên, Bs Nguyễn Quang Anh, Bs Nguyễn Thị Thu Trang, Bs Nguyễn Hữu An, Bs Trần Cường
PDF Trích dẫn
Trang: 4-10
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU ĐỘNG - TĨNH MẠCH ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI CHO SỐNG
Bs Hoàng Thị Vân Hoa, Bs Nguyễn Xuân Hiền, Bs Phan Anh Phương, Bs Trần Văn Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 11-16
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH TRƯỚC SINH
Bs Lê Thị Thùy Trang, GS Phạm Minh Thông, Bs Trần Danh Cường, Bs Phạm Chi Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 17-24
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC DẤU HIỆU NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN SIÊU ÂM VÚ
Bs Pham Thị Phương, Bs Nguyễn Thu Hương, Bs Nguyễn Công Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 23- 30
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẶT STENT ĐIỀU TRỊ HẸP MẠCH NỘI SỌ TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Bs Lê Hoàng Khỏe, Bs Vũ Đăng Lưu, GS Phạm Minh Thông, Bs Nguyễn Quang Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 31-44
NHẬN XÉT GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁNUNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP
Bs Nguyễn Thị Thắm, GS Phạm Minh Thông, Bs Hoàng Đức Hạ
PDF Trích dẫn
Trang: 45-51
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5T TRONG PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
Bs Trần lệ Quyên, GS Phạm Minh Thông, Bs Nguyễn vân Khánh
PDF Trích dẫn
Trang: 52-59
GIÁ TRỊ CỦA CLVT HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG TIÊN LƯỢNG NGUY CƠ CHẢY MÁU NÃO SAU LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC
Bs Vũ Thị Thanh, GS Phạm Minh Thông, Bs Vũ Đăng Lưu, Bs Trần Anh Tuấn, Bs Lê Hoàng Kiên, Bs Nguyễn Quang Anh, BS Nguyễn Tất Thiện, Bs Nguyễn Hữu An
PDF Trích dẫn
Trang: 60-66
TƯƠNG QUAN CỦA HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA BỆNH THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG
Bs Lê Thị Hoàng Liên, GS Phạm Minh Thông, Bs Trần Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 67-72
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH UNG THƯ THỰC QUẢN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY
Bs Nguyễn Minh Thành, Bs Phùng Anh Tuấn, Bs Nguyễn Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 73-78
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM DOPPLER TRƯỚC VÀ SAU ĐỐT LASER NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH HIỂN LỚN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
BS Nguyễn Văn Ngọc, GS Phạm Minh Thông, Bs Lê Minh Nguyệt, Bs Trần Anh Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 79-85
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA TRONG CHẤN THƯƠNG DÂY CHẰNG, SỤN CHÊM KHỚP GỐI
Bs Đặng Thị Ngọc Anh, bs Vũ Long, GS Phạm Minh Thông, Bs Lê Quang Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 86-92
SO SÁNH VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ "KHUẾCH TÁN THEO HƯỚNG" VÀ "DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH" TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO
Bs Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Bs Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 93-98
CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CỔ RỘNG VỊ TRÍ ĐỈNH THÂN NỀN BẰNG WEB: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
Bs Nguyễn Văn Tuấn, Bs Trần Anh Tuấn, Bs Lê Hoàng Kiên, Bs Nguyễn Quang Anh, BS Nguyễn Tất Thiện, Bs Nguyễn Hữu An, GS Phạm Minh Thông, Bs Vũ Đăng Lưu
PDF Trích dẫn
Trang: 99-103