DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.29.2018

Ngày xuất bản: 11/07/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN TEO MẬT BẨM SINH Ở TRẺ < 4 THÁNG
Bs Lê Thị Kim Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 5-11
VAI TRÒ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN U TUYẾN THƯỢNG THẬN
Bs Lê Thanh Toàn, Bs Nguyễn Công Luận, Bs Nguyễn Bùi Ngọc Diệp, Bs Nguyễn Thị Tô Như Phượng, ĐD Nguyễn Thị Vui
PDF Trích dẫn
Trang: 12-18
KẾT HỢP SIÊU ÂM VÀ BẢNG ĐIỂM ALVARADO TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở NGƯỜI LỚN
Bs Đinh Thu Hằng, Bs Nguyễn Duy Huề
PDF Trích dẫn
Trang: 19-23
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM MODE B VÀ SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ - STRAIN ELASTOGRAPHY
Bs Nguyễn Thị Thu Thảo, Bs Lưu Hồng Nhung, Bs Vũ Đăng Lưu, Gs Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 24-29
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM DOPPLER VÀ GIÁ TRỊ BỔ SUNG CỦA CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP, TẮC ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
Bs Ngô Đắc Hồng Ân, Bs Nguyễn Sanh Tùng
PDF Trích dẫn
Trang: 30-34
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM ĐƯỜNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH BÊN TẬN Ở CẲNG TAY TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ
Bs Nguyễn Thị Phương Uyên, Bs Nguyễn Phước Bảo Quân
PDF Trích dẫn
Trang: 35-41
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SIÊU ÂM ĐÀN HỒI BÁN ĐỊNH LƯỢNG (SEMI-QUANTITATIVE) TRONG CHẨN ĐOÁN U VÚ
Bs Jasmine Thanh Xuân, Bs Phan Thanh Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 42-47
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER TRONG TIÊN LƯỢNG TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA THAI Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT
Bs Trương Thị Linh Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 48-48
SIÊU ÂM VỚI TẦN SỐ CAO KHẢO SÁT PHÂN NHÁNH THẦN KINH VẬN ĐỘNG CỦA THẦN KINH CƠ BÌ CHI PHỐI CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY: TỪ VỊ TRÍ TÁCH NHÁNH ĐẾN PHÂN BỐ TRONG CƠ
Bs Lê Tự Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 59-66
ĐỘ DÀI XƯƠNG MŨI THAI NHI Ở TUỔI THAI TỪ 19-26 TUẦN TẠI VIỆT NAM
Bs Tô Mai Xuân Hồng, Bs Phan Thanh Hải
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN GAN NHIỄM MỠ ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG BẢO VỆ SỨC KHOẺ CÁN BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Bs Huỳnh Công Minh, Bs Văn Thị Thanh Vân, Bs Lê Viết Khâm, Bs Huỳnh Thế Thiện Giác, Bs Huỳnh Thị Sáu, Bs Nguyễn Thị Thanh Thúy
PDF Trích dẫn
Trang: 74-80
ĐÁNH GIÁ CÁC THƯƠNG TỔN DẠNG NỐT TUYẾN GIÁP THEO PHÂN ĐỘ TIRADS 2017
Bs Lê Thị Hồng Vũ, Bs Phạm Thị Khánh Lê, Bs Nguyễn Phước Bảo Quân
PDF Trích dẫn
Trang: 81-86
CHẺ ĐÔI ĐỐT SỐNG THỂ KÍN: BÁO CÁO LOẠT CA
Bs La Hồng Châu, Bs Hà Tố Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 87-91
KỸ THUẬT KẾT HỢP HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VỚI HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH HOẶC CỘNG HƯỞNG TỪ
Bs Nguyễn Phước Bảo Quân
PDF Trích dẫn
Trang: 92-97
HUYẾT KHỐI HỘI LƯU CÁC XOANG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG TỔNG QUAN VÀ BÁO CÁO CA
Bs Phạm Thị Thùy Dương, Bs Hà Tố Nguyên, Bs Trần Công Trình
PDF Trích dẫn
Trang: 98-104
LOẠN SẢN TRUNG MÔ BÁNH NHAU: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
Bs Nguyễn Hoàng Long, Bs Võ Văn Đức, Bs Hà Tố Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 105-111