DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.30.2018

Ngày xuất bản: 08/07/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP BIỆT HÓA KHÁNG I-131
Lê Ngọc Hà, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 11-16
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SINH THIẾT XƯƠNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN CẮT LỚP VI TÍNH BẰNG HỆ THỐNG KHOAN XƯƠNG ARROW ONCONTROL TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Lê Văn Phước, Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Lê Văn Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 17-22
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, BIẾN THỂ CỦA ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT TRÊN CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN
Nguyễn Xuân Hiền, Đỗ Huy Hoàng, Phan Hoàng Giang, Lê Văn Khánh
PDF Trích dẫn
Trang: 23-28
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH TUỶ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
Nguyễn Tất Thiện, Trần Anh Tuấn, Vũ Đăng Lưu
PDF Trích dẫn
Trang: 36-41
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, GIẢI PHẪU BỆNH, SIÊU ÂM BỆNH NHÂN U TUYẾN THƯỢNG THẬN, ĐÃ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2014 - 2015
Lê Thanh Toàn, Nguyễn Công Luận, Nguyễn Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Tô Như Phương, Nguyễn Thị Vui
PDF Trích dẫn
Trang: 29-35
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG TĨNH MẠCH NÔNG BẰNG TIÊM XƠ DƯỚI MÁY CHỤP MẠCH
Lê Nguyệt Minh, Cao Thị Hồng Yến, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 42-48
CHUẨN HÓA PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT HÓA PHÓNG XẠ BẰNG HPLC ĐỐI VỚI DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 18F-NaF ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
Nguyễn Khắc Thất, Hà Ngọc Khoán, Phạm Tuấn Linh, Bùi Thanh Rin
PDF Trích dẫn
Trang: 49-54
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH CỦA XẠ HÌNH SPECT TƯỚI MÁU CƠ TIM CHỤP TƯ THẾ NẰM NGỬA KẾT HỢP NẰM SẤP
Lê Quốc Khánh, Lê Ngọc Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 55-61
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT SAU XẠ TRỊ CHIẾU TRONG CHỌN LỌC BẰNG HẠT VI CẦU GẮN90 Y VỚI HÌNH ẢNH 99MTC MAA MÔ PHỎNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ GAN ĐỐI CHIẾU
Mai Hồng Sơn, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thanh Hướng, Lê Ngọc Hà, Thái Doãn Kỳ, Đinh Trường Giang, Nguyễn Tiến Thịnh, Đào Đức Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 62-69
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO TRONG BỆNH BẠI NÃO Ở TRẺ EM
Vũ Thị Hậu, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Thanh Hải, Đinh Văn Thuyết, Ngô Văn Đoan
PDF Trích dẫn
Trang: 70-75
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CỘNG HƯỞNG TỪ ĐÀN HỒI GAN TẠI TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
Nguyễn Thành Đăng
PDF Trích dẫn
Trang: 76-79
HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ BẤT THƯỜNG DÂY THẦN KINH ỐC TAI TRÊN 22 BỆNH NHÂN ĐIẾC TIẾP NHẬN BẨM SINH
Lê Duy Chung, Cao Minh Thành, Phạm Hồng Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 80-86
CHẨN ĐOÁN KHÔNG XÂM LẤN MỨC ĐỘ ÁC TÍNH CỦA U THẦN KINH ĐỆM SỬ DỤNG CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ ĐA THỂ TÍCH
Nguyễn Duy Hùng, Phạm Chu Hoàng, Thân Văn Sỹ
PDF Trích dẫn
Trang: 87-92
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG NGỰC - THẮT LƯNG THEO PHÂN LOẠI TLICS
Lê Văn Tuyền, Nguyễn Duy Huề, Nguyễn Duy Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 93-97
THỰC QUẢN ĐÔI: MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Tố Ngân
PDF Trích dẫn
Trang: 98-102
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG GÂY BỞI NGỘ ĐỘC KHÍ NITROUS OXIDE - NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Vân Anh, Phạm Hồng Cảnh, Vũ Đăng Lưu, Nguyễn Trung Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 103-107