DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.32.2018

Ngày xuất bản: 08/07/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM MODE B VÀ SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ - STRAIN ELASTOGRAPHY
Nguyễn Thị Thu Thảo, Lưu Hồng Nhung, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 4-10
TỤY LẠC CHỖ TẠI RUỘT NON VỚI BIẾN CHỨNG VIÊM HOẠI TỬ RUỘT - BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN
Mai Văn Hải, Ngô Lê Lâm, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông, Đỗ Mạnh Cường, Vũ Thị Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 11-15
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN BỤC XÌ MIỆNG NỐI ỐNG TIÊU HÓA
Dương Đình Hoàn, Võ Tấn Đức, Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 16-21
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG LOẠI BỎ CÁC TỔN THƯƠNG VÚ LÀNH TÍNH BẰNG SINH THIẾT VÚ CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Nguyễn Phương Anh, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Xuân Hiền, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 22-28
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA MRI 3.0T TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG
Trần Thị Me Tâm, Nguyễn Văn Đính, Lê Duy Huỳnh
PDF Trích dẫn
Trang: 29-34
GIÁ TRỊ CLVT 256 DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ THỐNG KÊ Y VĂN
Lê Đức Nam, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 35-40
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT BẰNG 131I TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU THÁI NGUYÊN
Nguyễn Thành Lam, Ngô Thị Tính, Vi Trần Doanh, Vũ Bích Huyền, Trần Bảo Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 41-48
ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG QUA TÁI THÔNG XOANG ĐÁ DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Vũ Đăng Lưu, Trần Anh Tuấn, Phạm Minh Thông, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Thanh Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 49-55
GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CÁCU NGUYÊN PHÁTTHƯỜNG GẶP Ở RUỘT NON
Lê Duy Mai Huyên, Võ Tấn Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 56-70
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT DÁN NHÃN SPIN ĐỘNG MẠCH (ASL) TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO
Đặng Văn Anh Kiệt, Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 71-75
TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ U TẾ BÀO ĐỆM
Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 76-80
KHÔNG CÓ THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI TRÊN CLVT 256 DÃY: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG HỢP Y VĂN
Lê Đức Nam, Đặng Vĩnh Hiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 81-83