DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.28.2017

Ngày xuất bản: 11/07/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ TÁC DỤNG PHỤ CỦA XẠ PHẪU DAO GAMMA QUAY ĐIỀU TRỊ U MÁU THỂ HANG TRÊN LỀU
Mai Trọng Khoa, Phạm Cẩm Phương, Nguyễn Đức Luân
PDF Trích dẫn
Trang: 4-10
18FDG-PET/CT TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN NGOÀI HẠCH
Mai Hồng Sơn, Lê Ngọc Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 11-16
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Lê Văn Phước, Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Lê Văn Khoa, Vũ Minh Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 17-23
GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
Lê Văn Phước, Bùi Anh Thắng, Bùi Ngọc Thuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 24-28
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT NÃO Ở BỆNH NHÂN ALZHEIMER VÀ Ở NGƯỜI LÃO HÓA BÌNH THƯỜNG
Dư Đức Chiến, Phạm Thắng, Mai Trọng Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 29-35
ỨNG DỤNG SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ THEO THANG ĐIỂM ESTERIA TRONG ĐÁNH GIÁ BẢN CHẤT TỔN THƯƠNG DẠNG NỐT TUYẾN GIÁP
Châu Thị Hiền Trang, Trần Thị Tịnh Tâm, Hoàng Minh Lợi
PDF Trích dẫn
Trang: 41-45
NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI TINH DỊCH ĐỒ KHI ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH SỬ DỤNG KỸ THUẬT SANDWICH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Phan Hoàng Giang, Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Văn Khánh, Đỗ Huy Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 46-51
VAI TRÒ CỦA NÚT ĐỘNG MẠCH LÁCH BÁN PHẦN ĐIỀU TRỊ CƯỜNG LÁCH Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN VÀ GIẢM TIỂU CẦU
Vũ Lê Minh, Vũ Hoài Linh, Nguyễn Mậu Định, Phan Nhật Anh, Lê Thanh Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 52-57
ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ NÚT MẠCH CẦM MÁU CẤP CỨU UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VỠ
Lê Thanh Dũng, Trần Việt Hùng, Vũ Hoài Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 58-63
TỔN THƯƠNG NHU MÔ NÃO TRÊN CHT DO NGỘ ĐỘC METHANOL TẠI BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
Trần Văn Thành, Bùi Hồng Giang, Trần Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 64-68
CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ GIẢ PHÌNH MẠCH TẠNG
Ngô Lê Lâm, Đào Danh Vĩnh, Trịnh Hà Châu, Lê Hoàng Kiên, Vũ Đăng Lưu, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Lượng
PDF Trích dẫn
Trang: 69-75
ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO GIÃN BÚI TĨNH MẠCH DẠ DÀY BẰNG KỸ THUẬT BRTO: NHÂN MỘT CA LÂM SÀNG
Lê Thanh Dũng, Ngô Vĩnh Hoài, Vũ Hoài Linh, Nguyễn Mậu Định
PDF Trích dẫn
Trang: 76-79
UNG THƯ GAN VỠ, XUẤT HUYẾT Ổ BỤNG, ĐƯỢC TRỊ LIỆU HÓA DẦU KẾT HỢP THUYÊN TẮC MẠCH QUA CATHETER (TOCE) TẠI BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
Hồ Văn Quốc, Trịnh Lê Ngọc, Hồ Tấn Mai, Lê Văn Tầm
PDF Trích dẫn
Trang: 80-85
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH XQUANG CỦA TỔN THƯƠNG ĐA CHỒI XƯƠNG CÓ TÍNH CHẤT DI TRUYỀN: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
Nguyễn Miền, Phạm Mạnh Cường, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 86-89
U TẾ BÀO QUANH MẠCH NGUYÊN PHÁT Ở XƯƠNG CHÀY - BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN
Nguyễn Vân Anh, Phạm Mạnh Cường, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông, Đào Xuân Thành, Phạm Văn Tuyến
PDF Trích dẫn
Trang: 90-95
ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT ĐỘNG MẠCH: BÁO KẾT QUẢ TRUNG HẠN TRÊN 126 BỆNH NHÂN
Phan Hoàng Giang, Nguyễn Xuân , Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 36-40