DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.31.2018

Ngày xuất bản: 08/07/2022

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO THẦN KINH ĐỆM VÀ U DI CĂN NÃO ĐƠN Ổ
Bs Thân Văn Sỹ, Bs Nguyễn Duy Hùng, Bs Phạm Chu Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 17-22
PHƯƠNG PHÁP NÚT ĐỘNG MẠCH ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆTCÓ THỂ TÍCH LỚN: KẾT QUẢ TRÊN 32 TRƯỜNG HỢP (>80 GAM)
Bs Phan Hoàng Giang, Bs Lê Văn Khánh, Bs Nguyễn Xuân Hiền, Bs Đỗ Huy Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 4-9
ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH SỬ DỤNG KỸ THUẬT SANDWICH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Bs Nguyễn Xuân Hiền, Bs Phan Hoàng Giang, Bs Lê Văn Khánh, Bs Đỗ Huy Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 10-16
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH NHIỀU DÃY ĐẦU DÒ TRONG ĐÁNH GIÁ XÂM LẤN MẠCH MÁU CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY TRƯỚC PHẪU THUẬT
Bs Nguyễn Trí Dũng, Bs Lê Văn Phước, Bs Pham Ngọc Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 23-28
MSCT - 640 TRONG ĐÁNH GIÁ VAN TIM NHÂN TẠO: BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT 36 VAN
Bs Nguyễn Xuân Trình, Bs Nguyễn Tuấn Vũ, Bs Phan Thanh Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 29-35
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT LASER NỘI MẠCH
Bs Lê Nguyệt Minh, Bs Cao Thị Hồng Yến, Bs Nguyễn Xuân Hiền, Gs Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 36-42
VAI TRÒ CỦA XQUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN TỤ DỊCH Ổ BỤNG SAU MỔ
Bs Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bs Võ Tấn Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 43-48
RÁCH DÂY CHẰNG CHÉO SAU: HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRƯỚC PHẪU THUẬT
Bs Nguyễn Minh Thúy, Bs Nguyễn Duy Hùng, Bs Đỗ Văn Minh, Bs Thân Văn Sỹ
PDF Trích dẫn
Trang: 49-53
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO LỚN VÀ KHỔNG LỒ BẰNG STENT THAY ĐỔI DÒNG CHẢY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Bs Lê Văn Phước, Bs Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Bs Lê Văn Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 54-60
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ NÚT MẠCH CẦM MÁU CẤP CỨU UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VỠ
Bs Trần Việt Hùng, Bs Vũ Hoài Linh, Bs Lê Thanh Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 61-66
VAI TRÒ CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ HO RA MÁU NẶNG
Bs Nguyễn Văn Tiến Bảo, Bs Lê Văn Phước
PDF Trích dẫn
Trang: 67-72
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Bs Lê Văn Phước, Bs Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Bs Lê Văn Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 73-78
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TỐNG PHÂN Ở NHÓM BỆNH NHÂN NỮ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG SÀN CHẬU TRÊN 60 TUỔI
Bs Nguyễn Xuân Thức, Bs Bùi Thị Thanh Tâm, Bs Lê Bá Hồng Phong
PDF Trích dẫn
Trang: 79-85
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ
Bs Trần Đức Tuấn, Bs Vũ Đăng Lưu, Bs Trần Anh Tuấn, Bs Nguyễn Quang Anh, Gs Phạm Minh Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 86-92
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHUYỂN HOÁ18-FDG PET/CT NÃO Ở BỆNH NHI TỰ KỶ
Bs Mai Hồng Sơn, Bs Lê Ngọc Hà, Bs Vũ Duy Chinh, Bs Nguyễn Thanh Liêm
PDF Trích dẫn
Trang: 93-100
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VI HẠT ALBUMIN GẮN ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ YTTRIUM-90
Bs Nguyễn Thị Khánh Giang, Bs Nguyễn Thị Ngọc, Bs Nguyễn Thanh Bình, Bs Nguyễn Thị Thu
PDF Trích dẫn
Trang: 101-106
TỤY LẠC CHỖ TẠI RUỘT NON VỚI BIẾN CHỨNG VIÊM HOẠI TỬ RUỘT BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN
Bs Mai Văn Hải, Bs Ngô Lê Lâm, Bs Vũ Đăng Lưu, Gs Phạm Minh Thông, Bs Đỗ Mạnh Cường, Bs Vũ Thị Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 107-111
UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN NHẦY CỦA RUỘT THỪA - BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP VÀ TỔNG KẾT TRÊN Y VĂN
Bs Nguyễn Thị Nhân, Bs Vũ Đăng Lưu, Bs Triệu Văn Trường, Bs Vũ Thị Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 112-116
TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG: ĐIỀU TRỊ PHÌNH KHỔNG LỒ ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG BẰNG STENT THAY ĐỔI DÒNG CHẢY
Bs Nguyễn Văn Khôi, Bs Lê Văn Phước, Bs Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Bs Lê Văn Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 117-120
ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH HẸP TĨNH MẠCH GAN SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG Ở TRẺ EM: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP
Bs Lê Thanh Dũng, Bs Vũ Hoài Linh, Bs Đào Xuân Hải, Bs Ninh Viết Khải, Bs Nguyễn Quang Nghĩa
PDF Trích dẫn
Trang: 121-124